PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RNA structure and function - MB150P91E
Anglický název: RNA structure and function
Český název: Struktura a funkce RNA
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://www.img.cas.cz/public/skupiny/Stanek.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. David Staněk, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. David Staněk, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (27.03.2018)
Kurz "Struktura a funkce RNA" je určen pro studenty magisterského a doktorského studia a rozšiřuje základní kurzy molekulární a buněčné biologie. Kurz je určen hlavně pro studenty, kteří chtějí rozšířit znalosti o regulaci genové exprese a o stále rostoucím světě RNA. Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny na zpracování mRNA, stejně jako syntézu, zpracování a funkci nekódujících RNA. Většina objevů o RNA je dokumentována původními vědeckými publikacemi s vysvětlením klíčových experimentů.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. David Staněk, Ph.D. (05.04.2022)

Genes IX, autor: Benjamin Lewin, (available on-line: http://biology.jbpub.com/book/genes/index.cfm)

Molecular Cell Biology. 5th edition. autor: Lodis, et al. New York: W. H. Freeman; 2003. ISBN-10 0-71674366-3

RNA World 3rd edition, CSHL Press, ISBN 978-087969739-6

Přednášky, prezentace a poznímky jsou dostupné na https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=326

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. David Staněk, Ph.D. (05.04.2022)

Požadavky na zkoušku
Při ústní zkoušce se probírají 3-4 témata prezentovaná v průběhu kurzu. Nejméně tři dny před zkouškou musí studenti odevzdat krátkou (1-2 strany) úvahu nebo recenzi na téma z biologie RNA dle vlastního výběru. Může to být také shrnutí nedávné práce se zaměřením na RNA. Studenti si mohou zvolit jazyk, v němž bude esej napsána (angličtina nebo čeština), a stejný jazyk bude použit i při ústní zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. David Staněk, Ph.D. (05.04.2022)

Sylabus "Struktura a funkce RNA"

Úvod

Transkripty RNA polymerázy I

syntéza a zpracování ribozomální RNA, nukleární struktura a funkce, struktura a funkce ribozomů

Transkripty RNA polymerázy II

- regulace transkripce prostřednictvím sítě RNA, spojení mezi transkripcí a zpracováním

-dlouhé nekódující RNA, jejich přepis, zpracování a fungování a odkazem na konkrétní lncRNA (XIST, HOTAIR, Air, MALAT1 atd.)

- krátké nekódující RNA, snRNA a snoRNA biogeneze, scaRNA. struktura a funkce telomerázy

- zpracování pre-mRNA (úpravy na 5' a 3' koncích, editace, polyA), lokalizace a stabilita mRNA

- RNA sestřih

- regulace alternativního sestřihu

- buněčné struktury podílející se na metabolismu RNA

Transkripty RNA polymerázy III

transkripce, zpracování a funkce tRNA, 7SK, SRP, U6, RNA P a MRP

Katalytické RNA

ribozymy a ribosy, spliceosom a ribozom jako ribozymy

RNAi

syntéza, zpracování a funkce miRNA, piwiRNA, siRNA

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK