PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Model organisms in developmental biology - MB150P83E
Anglický název: Model organisms in developmental biology
Český název: Modelové organismy ve vývojové biologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: nahrazuje MB150P83. Sessions are scheduled weekly, on Tuesdays 9:00-10:30 at the Institute of Molecular Genetics, Videnska 1083, Prague 4.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
Vyučující: RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
Neslučitelnost : MB150P83
Je neslučitelnost pro: MB150P83
Anotace -
Cílem přednáškového kursu je poskytnout přehled o různých zvířecích modelech používaných ve vývojové biologii. Jakýkoliv modelový organismus má přirozeně některé výhody a některé nevýhody. Z tohoto důvodu je kurs pojednán jako porovnání jednotlivých modelů s cílem, aby si studenti uměli v budoucnu vybrat vhodný model na řešení daného vědeckého problému popř. s ohledem na své vědecké zájmy. Náplní kursu budou obratlovci i bezobratlí, avšak značná pozornost bude věnována modelu myši jakožto klíčového organismu pro biomedicínu. Důraz bude kladen na vysvětlení dostupných experimentálních přístupů (metodik práce) a existující zdroje (databáze, sbírky mutantů apod.). Pro téměř každý modelový organismus lze nalézt i jeho unikátní a nezastupitelný přínos pro biologii. Přednáška je vedena v anglickém jazyce.
Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (19.05.2021)
Literatura -

Povinná:

Texty přednášek

Literatura:

Developmental Biology, Twelfth Edition, by Michael J. F. Barresi and Scott F. Gilbert

http://www.devbio.com/

 

 

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (20.05.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška probíhá formou psaného testu. Test se skládá ze 30 otázek pokrývajících obsah přednášek, na které je požadována stručná, ale kompetentní odpověď.

Studenti, kteří se nebudou pravidelně účastnit přednášek, budou podrobeni kombinované zkoušce složené z písemného testu a ústní zkoušky.

 

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (19.05.2021)
Sylabus -

1. Modelové organismy ve vývojové biologii-přehled, základní pojmy.

2. Myš I

3. Myš II

4. Myš III

5. Kuře

6. Drápatka

7. Zebřička

8. Octomilka

9. Hlístice

10. "Nové" modelové organismy u bezobratlých

11. Srovnávací přístup: obor evoluce a vývoj (evo-devo)

12. Shrnutí

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (19.05.2021)
Vstupní požadavky -

Zvládnout výuku v anglickém jazyce.

Přednášky probíhají v úterý 9:00 - 10:30 v seminární místnosti na adrese Ústav molekulární genetiky, Vídeňská 1083, Praha 4.

První přednáška 27.2.2024.

Poslední úprava: Kozmik Zbyněk, RNDr., CSc. (22.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK