PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Advances in Immunology - MB150P78
Anglický název: Advances in Immunology
Český název: Pokroky v imunologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Subscribe to the Moodle e-learning course. You will get updates by email.You might enroll both in winter and summer semester, repetitively.
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Zadražil, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Miroslava Kari Adamcová, Ph.D.
Meritxell Alberich Jorda, M.Sc., Ph.D.
prof. Dr. Jiří Březina, CSc.
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
RNDr. Dominik Filipp, CSc.
Mgr. Veronika Niederlová
Nataliia Pavliuchenko, M.Sc.
Dr. Marek Šťastný, Ph.D.
Mgr. Karolína Vaníčková
Mgr. Zdeněk Zadražil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (13.02.2019)
Czech>
Nekonečná přednáška Pokroky v imunologii pro ty, kteří mají o imunologii skutečný zájem. Předpokladem je absolvování základního kursu imunologie, popř. dalších specializačních přednášek během magisterského studia. Tento kurs je přednášen v anglickém jazyce a je určen pro pokročilé magisterské studenty (doporučen letní semestr 4. ročníku a zimní semestr 5. ročníku)(absolvování 2 semestrů je povinné pro studenty NMS imunologie) a PGS studenty imunologie (velice vhodná příprava pro státní zkoušku).
Rozvíjí poznatky imunologie v kontextu nových publikací ve významných časopisech a skládá se z unikátních přednášek o pokrocích v nejrůznějších oborech imunologie (od receptorové signalizace po protinadorové mechanismy, s orientací na klinickou i veterinární medicínu) a detailního rozebíráni relevantních recentních článků (s důrazem na metody). Témata se neopakují a postupně si je přednášející volí dle pokroku v oboru. Formou je tedy tutoriální kombinace přednášek k jednotlivým tématům (vždy v první dvouhodinovce) a prezentace významného článku (ve druhé dvouhodinovce).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (20.09.2014)

Active participation in primary paper reading and discussion are essentails of our lessons. Recent publications are selected: Science, Nature, Cell, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS Pathogens, Journal of Experimental Medicine, etc.... plus reviews from Nature Reviews and Annual Reviews series,

 

Czech>
Principem studijního předmětu je aktivní práce s primární literaturou - recentními články v prestižních biomedicínských časopisech - Science, Nature, Cell, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS-Pathogens, Journal of Experimental Medicine... a přehlednými články např. v seriích Nature Reviews, Annual Reviews.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (13.02.2019)

Credits are filled for those who actively participate in ≥ 4 complete units (Introduction and Journal Club) from 6 (a thorough reading of the paper and discussion of the methods used is essential) AND write a Wikipedia entry or more entries (length: single A4 page, ≥ 5 000 bytes) in both English and your native language.
It is your responsibility to select a single Wikipedia article. Please, sign up with a single account to Wikipedia.org, edit the article on Wikipedia (details and training are provided in the course). You will receive credits with feedback (deadline winter: Jan, 31st (23:55), summer: June, 30th (23:55)) or without the feedback (deadline is 14 days before the end of exam period). We will organize Wikipedia editing entry-level course during the last week of each semester.


Czech>
Aktivní účast studentů na 2/3 hodin (4 kompletní ze 6 = Úvod a Journal Club), důkladné přečtení článků a diskuze metod a vysledků během JC a následné zpracování vybraného hesla/hesel pro Wikipedii v angličtině a v mateřském jazyce v délce jedné strany A4 (≥ 5 000 bytů) jsou podmínkou zápočtu.
Výběr hesla je výhradně v režii samotných studentů. Garanti předmětu budou nápomocni. Po přihlášení jediným účtem na Wikipedia.org vypracujete heslo přímo na Wikipedii (detail a zaškolení budeme provádět během kurzu) dostanete pětnou vazbu při vypracování do 31. 1. (23:55), respektive 30.6. (23:55) pro letní semestr, případně 14 dnů před koncem zkouškového období (bez zpětné vazby). Kurz pro začátečníky editující Wikipedii bude organizovaný během zápočtového týdne zimního i letního semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (31.01.2019)

Czech>
Od roku 2009 se skupina přednášejících rozrostla na >10 členů a snažíme se stále oslovovat odborníky z oblasti imunologie a přilehlých oborů.
Jednotliví přednášející si volí témata podle pokroku v oboru. Témata se neopakují.
Vyučuje se angličtině a to včetně diskuze během obou hodin (Úvod a Journal Club). 
Oznámení o následujících tematech a článcích pro diskuzi bude rozesílané formou mailové konference Moodle a ke každému tématu bude diskutován článek, který bude alespoň týden před Journal clubem vyvěšen na Moodlu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK