PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Advances in Immunology - MB150P78
Anglický název: Advances in Immunology
Český název: Pokroky v imunologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Subscribe to the Moodle e-learning course. You will get updates by email.You might enroll both in winter and summer semester, repetitively.
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Zadražil, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Miroslava Kari Adamcová, Ph.D.
Meritxell Alberich Jorda, M.Sc., Ph.D.
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (13.02.2019)
Czech>
Nekonečná přednáška Pokroky v imunologii pro ty, kteří mají o imunologii skutečný zájem. Předpokladem je absolvování základního kursu imunologie, popř. dalších specializačních přednášek během magisterského studia. Tento kurs je přednášen v anglickém jazyce a je určen pro pokročilé magisterské studenty (doporučen letní semestr 4. ročníku a zimní semestr 5. ročníku)(absolvování 2 semestrů je povinné pro studenty NMS imunologie) a PGS studenty imunologie (velice vhodná příprava pro státní zkoušku).
Rozvíjí poznatky imunologie v kontextu nových publikací ve významných časopisech a skládá se z unikátních přednášek o pokrocích v nejrůznějších oborech imunologie (od receptorové signalizace po protinadorové mechanismy, s orientací na klinickou i veterinární medicínu) a detailního rozebíráni relevantních recentních článků (s důrazem na metody). Témata se neopakují a postupně si je přednášející volí dle pokroku v oboru. Formou je tedy tutoriální kombinace přednášek k jednotlivým tématům (vždy v první dvouhodinovce) a prezentace významného článku (ve druhé dvouhodinovce).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (20.09.2014)

Active participation in primary paper reading and discussion are essentails of our lessons. Recent publications are selected: Science, Nature, Cell, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS Pathogens, Journal of Experimental Medicine, etc.... plus reviews from Nature Reviews and Annual Reviews series,

 

Czech>
Principem studijního předmětu je aktivní práce s primární literaturou - recentními články v prestižních biomedicínských časopisech - Science, Nature, Cell, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS-Pathogens, Journal of Experimental Medicine... a přehlednými články např. v seriích Nature Reviews, Annual Reviews.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (13.02.2019)

Credits are filled for those who actively participate in ≥ 4 complete units (Introduction and Journal Club) from 6 (a thorough reading of the paper and discussion of the methods used is essential) AND write a Wikipedia entry or more entries (length: single A4 page, ≥ 5 000 bytes) in both English and your native language.
It is your responsibility to select a single Wikipedia article. Please, sign up with a single account to Wikipedia.org, edit the article on Wikipedia (details and training are provided in the course). You will receive credits with feedback (deadline winter: Jan, 31st (23:55), summer: June, 30th (23:55)) or without the feedback (deadline is 14 days before the end of exam period). We will organize Wikipedia editing entry-level course during the last week of each semester.


Czech>
Aktivní účast studentů na 2/3 hodin (4 kompletní ze 6 = Úvod a Journal Club), důkladné přečtení článků a diskuze metod a vysledků během JC a následné zpracování vybraného hesla/hesel pro Wikipedii v angličtině a v mateřském jazyce v délce jedné strany A4 (≥ 5 000 bytů) jsou podmínkou zápočtu.
Výběr hesla je výhradně v režii samotných studentů. Garanti předmětu budou nápomocni. Po přihlášení jediným účtem na Wikipedia.org vypracujete heslo přímo na Wikipedii (detail a zaškolení budeme provádět během kurzu) dostanete pětnou vazbu při vypracování do 31. 1. (23:55), respektive 30.6. (23:55) pro letní semestr, případně 14 dnů před koncem zkouškového období (bez zpětné vazby). Kurz pro začátečníky editující Wikipedii bude organizovaný během zápočtového týdne zimního i letního semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (31.01.2019)

Czech>
Od roku 2009 se skupina přednášejících rozrostla na >10 členů a snažíme se stále oslovovat odborníky z oblasti imunologie a přilehlých oborů.
Jednotliví přednášející si volí témata podle pokroku v oboru. Témata se neopakují.
Vyučuje se angličtině a to včetně diskuze během obou hodin (Úvod a Journal Club). 
Oznámení o následujících tematech a článcích pro diskuzi bude rozesílané formou mailové konference Moodle a ke každému tématu bude diskutován článek, který bude alespoň týden před Journal clubem vyvěšen na Moodlu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK