PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advances in Immunology - MB150P78
Anglický název: Advances in Immunology
Český název: Pokroky v imunologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Je zajišťováno předmětem: MB150P78A
Vysvětlení: V nových plánech nahrazen předmětem MB150P78A.Subscribe to the Moodle e-learning course. You will get updates by email.You might enroll both in winter and summer semester, repetitively.
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Brabec, Ph.D.
Mgr. Jiří Březina
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Ondřej Černý, Ph.D.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
RNDr. Dominik Filipp, CSc.
doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.
Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D.
Mgr. Veronika Niederlová
Mgr. Jarmila Sekerešová Králová, Ph.D.
Mgr. Karolína Vaníčková
Neslučitelnost : MB150P78A
Je neslučitelnost pro: MB150P78A
Anotace -
Nekonečná přednáška "Advances in Immunology" pro ty, kteří mají o imunologii skutečný zájem. Tento kurs je přednášen v anglickém jazyce a je určen pro pokročilé magisterské studenty (absolvování 2 semestrů je povinné pro studenty NMS imunologie) a PGS studenty imunologie (velice vhodná příprava pro státní zkoušku).
Kurz rozvíjí poznatky imunologie v kontextu nových publikací ve významných časopisech a skládá se z unikátních přednášek o pokrocích v nejrůznějších oborech imunologie a detailního rozebíráni relevantních recentních článků (s důrazem na metody). Témata se neopakují a postupně si je přednášející volí dle pokroku v oboru. Formou je tedy tutoriální kombinace přednášek k jednotlivým tématům (vždy v první dvouhodinovce) a prezentace významného článku samotnými studenty (ve druhé dvouhodinovce).
Poslední úprava: Dobeš Jan, Mgr., Ph.D. (29.08.2023)
Literatura -

Principem studijního předmětu je aktivní práce s primární literaturou - současnými články v prestižních biomedicínských časopisech - Science, Nature, Cell, Immunity, NAture Immunology, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS-Pathogens, Journal of Experimental Medicine... a přehlednými články např. v seriích Nature Reviews neboi Annual Reviews.

Poslední úprava: Dobeš Jan, Mgr., Ph.D. (29.08.2023)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

In order to obtain the credits students need to actively participate in ≥ 4 complete lecture units (1 unit = Introductory lecture and Journal Club) out of 6 units. A thorough reading of the paper and discussion of the methods used is essential. Moreover the Wikipedia entry devoted to one of the covered subjects of the single A4 page lenght in English needs to be submited before the deadline (deadline winter: Jan, 31st (23:55), summer: June, 30th (23:55)).

Poslední úprava: Dobeš Jan, Mgr., Ph.D. (29.08.2023)
Sylabus -

Jednotliví přednášející si volí témata podle pokroku v oboru. Témata se neopakují.
Vyučuje se angličtině a to včetně diskuze během obou hodin (Úvod a Journal Club). 
Oznámení o následujících tematech a článcích pro diskuzi bude rozesílané formou mailové konference Moodle a ke každému tématu bude diskutován článek, který bude alespoň týden před Journal clubem vyvěšen na Moodlu. Prosím zaregistrujte se do kurzu s využitím odkazu na e-learningový kurz v horní části stránky.

Poslední úprava: Dobeš Jan, Mgr., Ph.D. (29.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK