PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie stárnutí, buněčná senescence a karcinogeneze - MB150P62
Anglický název: Physiology of aging, cell senescence and carcinogenesis
Český název: Fyziologie stárnutí, buněčná senescence a karcinogeneze
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Vyučující: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Anotace -
Cílem výběrového kurzu je poskytnout studentům magisterského a doktorského studia současný pohled na základní mechanismy udržování integrity buněčného genomu, odpovědi buňky na poškození DNA včetně buněčné senescence a apoptózy, kontrolu buněčného cyklu během poškození DNA a úlohu poškození DNA v iniciaci a progresi nádorového bujení a při stárnutí buněk a organismu. Během kurzu bude také poskytnut přehled dědičných onemocnění vznikajících na základě defektů v mechanismech opravy DNA. Součástí kurzu bude rovněž přehled základních metod analýzy poškození DNA s demonstrací v laboratoři. Kurz bude rozdělen do 3 bloků, přednášených vždy v rámci jednoho dne.

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Literatura -

Účastníci dostanou studijní materiály v elektronické formě v průběhu kurzu.

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (21.05.2010)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (06.04.2012)
Sylabus

Poškození DNA, mechanismy opravy DNA, poruchy mechanismů opravy

Transkripce a genetická nestabilita

Metody visualizace poškození DNA během replikace

Regulace progrese buněčného cyklu

Odpověď na poškození DNA v místě dvouvláknových zlomů DNA

Aktivace kontrolních bodů buněčného cyklu poškozením DNA

Mechanismus obnovy kontrolních bodů poškození DNA

Buněčná senescence jako protinádorová bariéra

Parakrinní efekty buněčné senescence, cytokinová signalizace, zánět

Buněčná smrt indukovaná poškozením DNA

Metody visualizace a kvantifikace poškození DNA

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (21.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK