PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace) - MB150P37
Anglický název: Animal and Human Physiology
Český název: Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB152P01
Vysvětlení: Toto je přednáška a praktické cvičení pro bakalářský programbiologie zaměřená na vzdělání.Praktická cvičení jsou povinnou součástí kurzu a probíhají turnusově.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB150P26B
Je korekvizitou pro: MB150C37
Je neslučitelnost pro: MB152P01
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. (14.03.2019)
Povinně volitelný předmět z modulu Fyziologie pro studenty bakalářského programu biologie zaměřeného na
vzdělávání. Seznamuje studenty se základními fyziologickými principy všech orgánových soustav u živočišného organismu a detailněji probírá funkce především savců a člověka.Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Vybrané kapitoly z knihy přehled lékařské fyziologie, F Ganong (budou upřesněny na přednáškách)

Přednášky na MoodlePožadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Zkouška se je formou testu a ústního zkoušení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. (14.03.2019)

1. Fyziologické principy - homeostáza, regulační systémy                                    

2. Fyziologie svalstva a motorické funkce                                                              

3. Fyziologie kardiovaskulárního systému                                                             

4. Fyziologie dýchání                                                                                            

5. Fyziologie tělních tekutin, krve a oběhu                                                          

6. Fyziologie vylučování                                                                                            

7. Fyziologie trávení a vstřebávání, správná výživa                                            

8. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí                                                                         

9. Reprodukční systém a těhotenství                                                                   

10. Přeměna látek a energií                                                                                    

11. Fyziologie nervové soustavy a CNS                                                                 

12. Senzorické funkce                                                                                              

                       

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK