PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chronobiologie - MB150P16
Anglický název: Chronobiology
Český název: Chronobiologie
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://V letním semetru 2021 bude předmět vyučován hybridní formou - předtočené přednášky + konzultace v domluveném termínu
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB150P95
Je neslučitelnost pro: MB150P95
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (06.02.2019)
Chronobiologie je nauka o časové organizaci behaviorálních, fyziologických a biochemických procesů ve všech typech organismů. V kurzu budou vysvětleny ultradiánní, cirkadiánní a infradiánní regulace životních funkcí s důrazem na nejlépe prozkoumané, tzv. cirkadiánní hodiny. Bude objasněna molekulární podstata endogenních cirkadiánních pacemakerů v prokaryotických a eukaryotických buňkách v perspektivě evoluce, a bude vysvětlen způsob adaptace endogenních časovacích systémů k časovým změnám ve vnějším prostředí. Další část kurzu bude zaměřena na neurobiologickou podstatu organizace cirkadiánního systému savců a její vztah k regulaci fyziologických funkcí jako je fotoperiodismus, hibernace, spánek, paměť a kognitivní funkce apod. Vysvětleny budou také nejnovější poznatky týkající se vzájemných interakcí mezi cirkadiánním systémem a metabolismem, imunitou, buněčným cyklem, a poslední přednáška bude věnována patofyziologickým změnám, které nastávají při dlouhodobém narušování správné funkce cirkadiánního systému. Přednáška předpokládá bakalářské znalosti z neurobiologie a orgánové i buněčné fyziologie.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (24.03.2019)

Foster RG a Kreitzman L: Circadian Rhythms (A Very Short Introduction)
pro zaujaté - Refinetti R: Circadian Physiology Third Edition)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK453184

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (11.03.2019)
 • ultradiánní, infradiánní, cirkadiánní vs. denní rytmy
 • molekulární mechanismy vzniku cirkadiánních oscilací prokaryotických a eukaryotických organismů
 • cirkadiánní pacemakery a jejich adaptabilita k časovým změnám ve vnějším prostředí
 • molekulární principy světelné a nesvětelné synchronizace
 • regulace spánku a kognitivních funkcí
 • cirkanuální rytmy a fotoperiodismus
 • fotoperiodismus a hibernace
 • cirkadiánní systém a buněčný cyklus
 • cirkadiánní systém a metabolismus
 • cirkadiánní a imunitní systém
 • chronobiologie člověka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK