PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Regulační mechanismy imunity - MB150P13
Anglický název: Regulation Mechanisms of Immunity
Český název: Regulační mechanismy imunity
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PUTA (11.04.2005)
Cílem předmětu je seznámit studenty s buněčnými a molekulárními mechanismy, které regulují specifickou imunitní odpověď. Hlavní důraz bude kladen na objasnění role imunoregulačních buněk a jejich produktů - interleukinů a dalších cytokinů, které kvantitativně a kvalitativně rozhodují o konečné manifestaci imunitní odpovědi. Posluchači získají přehled a možnostech, jak je možné v experimentu nebo v klinické praxi imunitní reakci cíleně a specificky utlumit (po léčebných transplantacích, při alergiích nebo při různých formách buněčné přecitlivělosti) a nebo imunitu zesílit (při nádorových onemocněních, infekcích a imunodeficiencích).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (31.05.2019)

Nejdůležitější literaturou jsou poznámky z přednášek. Prezentace jsou na Moodle.
V. Hořejší, J. Bartůňková: Základy imunologie

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (31.05.2019)

Zkouška je ústní pohovor, při kterém studenti prokáží orientaci v probrané tématice a pochopení základních regulačních mechanizmů imunitní odpovědi a vlivu cytokinového prostředí na děje probíhající v imunitním systému

Termíny jsou vypisovány v SIS

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (31.05.2019)

ÚVOD
Buňky imunitního systému, T a B lymfocyty, další buněčné typy významné pro regulaci imunitní odpovědi (MDSC, MSC), subpopulace imunoregulačních buněk, buňky presentující antigen, kooperace a interakce buněk imunitního systému, sekundární odpověď, imunologická paměť.


IMUNOREGULACE ZALOŽENÉ NA INTERAKCI POVRCHOVÝCH MOLEKUL
Specifické receptory pro antigen, kostimulační molekuly, inhibiční kostimulační molekuly, adhezivní molekuly, Fas, TRAIL, ICOS a další imunologicky významné povrchové molekuly.

INTERAKCE BUNĚK POMOCÍ SIGNÁLNÍCH MOLEKUL
Vlastnosti cytokinů, interleukiny.

DALŠÍ IMUNOREGULAČNÍ CYTOKINY
Cytokiny, jejich vliv na rozvoj patologických stavů a jejich případné terapie 

REGULACE BUNĚČNÉ A HUMORÁLNÍ IMUNITY
Vývoj a aktivace T a B lymfocytů, determinace typu imunitní odpovědi, efektorové mechanismy jednotlivých typů imunitní odpovědi.

IMUNOLOGICKÁ TOLERANCE
Neonatální imunologická tolerance, centrální a periferní tolerance. Mechanismy tolerance. Imunologicky privilegovaná místa

INTERAKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU S NEROVÝM A ENDOKRINNÍM SYSTÉMEM

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK