PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Proteiny signálních kaskád - MB150P09
Anglický název: Proteins of Signaling Cascades
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
Neslučitelnost : MB150P09E
Je neslučitelnost pro: MB150P09E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)
Předmět je vyučován anglicky v případě přítomnosti zahraničních studentů.

Přednáška je zaměřena na pochopení základních konceptů přenosu signálu v buňce. Na začátku jsou vysvětleny obecné principy fungování buněčných signálních sítí. Základní principy jsou ilustrovány na vybraných skupinách regulačních proteinů a při popisu důležitých signálních modulů. Posluchači se seznámí s novými pohledy na přenos signálu a regulaci exprese genů, které přináší postgenomová éra.Literatura
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

Biochemistry of Signal Transduction and Regulation, Second Edition, 2001, G. Kraus

ISBN: 3-527-30378 (softcover); 3-527-60005-1 (electronic)

vybrané kapitoly

Introduction to Protein Structure, Second Edition, 1999, C. Branden, J. Tooze

ISBN: 0-8153-2305-0

vybrané kapitoly

Frontiers in Molecular Biology Serie:

Protein Kinase Functions, 2000, J. Woodget, ed. ISBN: 0-19-963770-9

Protein/Protein Recognition, 2000, C. Kleanthous ISBN: 0-19-963760-1

Chromatin Structure and Gene Expression, Second ed., 2000, S.C.R. Elgin & J.L. Workman eds. ISBN: 0-19-963890-X

vybrané kapitoly

Topikální přehledné články

Science Transduction Knowledge Environment

Prerequisites a literatura pro všeobecný přehled o problematice :

Molecular Biology of the Cell, Fourth Edition, 2002, B. Alberts et al.

ISBN: 0-8153-4072-9

Parts

I-3 - Proteins

II-7 - Control of Gene Expression

IV-15 - Cell Communication

Kapitoly o přenosu signálu/ molekulární fyziologii v učebnicích Cell and Molecular Biology, Biochemistry atp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (25.04.2012)

Zkouška je ústní z celého rozsahu přednášené látky. Předpokládány jsou elementární znalosti z biochemie a buněčné biologie.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

Obecné charakteristiky buněčných signálních sítí

Kontextualita odpovědi na sledovaný signál, specificita receptorů vůči "prvním poslům"

Zesílení signálu na cestě od receptoru k efektorům, rozbíhání a sbíhání drah, existence uzlů, crosstalk

Kompartmentalizace přenosů pomocí membrán a proteinových skeletů

Vysoká mobilita signálních komponent

Kódování signálu amplitudou a frekvencí změny koncentrace "posla"

Využití reverzibilních posttranslačních modifikací , indukce proximity jako signál

Modulární výstavba signálních proteinů, rekogniční kódy, kombinatorická komplexita signálních elementů

Využití proteinových a RNA-"lešení" pro vznik signálních partikulí, využití řízeného foldingu a řízené proteolýzy signálních proteinů

Kooperativní charakter buněčných odpovědí , kvantitativní limity pro vznik kvalitativních změn, konsolidace signálu

uspořádané spouštění buněčných efektorových systémů, desenzitizace

Protein-protein a protein-DNA rekognice

S/T-specifické kinázy a fosfatázy (PKA), Y-specifické kinázy (Src), Receptory s Y-kinázovou aktivitou (InsR)

Nadrodina steroidních-thyroidních receptorů

NF-kappaB, p53/pRb, TGF-beta/Smad, Delta/Notch/CBF

Koregulátory a histonový rekogniční kód

Integrovaný model regulace genové exprese eukaryot

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK