PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evoluce a systematika prokaryot - MB140P14
Anglický název: Evolution and systematics of prokaryotes
Český název: Evoluce a systematika prokaryot
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. (15.10.2018)
Přednáška poskytuje globální přehled aktuálních znalostí o evoluci prokaryot a jejich taxonomii. V části zaměřené
na systematickou mikrobiologii pojednává o taxonomických přístupech a charakterizuje nejvýznamnější
prokaryotní taxony. V evoluční části přednášky je kladen důraz na fenomény spojené s evolucí charakteristických
životních stylů prokaryot (nutriční symbionti, patogeni). Zvláštní pozornost je dále věnována zdrojům evoluční
variability a evoluci obrany před selekčními tlaky biologické povahy (sobecké genetické elementy, antibiotika,
imunitní systém hostitele).
Předmět je vhodný především pro magisterské a doktorské studenty mikrobiologie, vítáni jsou zájemci z jiných oborů. Pro porozumění probíraným tématům se
doporučuje předchozí absolvování přednášek Mikrobiologie a Základy evoluční biologie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. (11.03.2019)

Knihy:

Madigan M.T. et al.: Brock Biology of Microorganisms (15th Edition). Pearson, 2018

Brown J.W.: Principles of Micribial Diversity. ASM Press, 2015

Rosenberg E. et al. (Eds.): The Prokaryotes (4th Edition). Springer, 2014

Whitman W.B (Ed.).: Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteria. Wiley, 2015

 

vybrané přehledové články

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (08.08.2019)

studenti budou hodnoceni na základě písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. (06.03.2019)

Molekulární taxonomie, prokaryotní druh

prokaryotní x eukaryotní druh, fylogenetické markery a jejich citlivost, jednogenové x vícegenové x celogenomové přístupy

Raná evoluce prokaryot a hlavní členění

hlavní členění prokaryot a jeho objev, LUCA a jeho predikované vlastnosti, prokaryota jako hybatelé rané evoluce planetárního ekosystému, vznik eukaryot z archeí

Systematika I

Terrabacteria: nejdůležitější taxony, jejich evoluce a znaky

Systematika II

Hydrobacteria: nejdůležitější taxony, jejich evoluce a znaky

Zdroje a mechanismy evoluční variability

bodové mutace, posuvové mutace (contingency loci), repetitivní sekvence, IS elementy, hypermutabilita (mutační rychlost, evoluce evolvability), horizontální genový přenos a mobilní genetické elementy (taxonomická specificita)

Evoluce patogenicity

evoluční trajektorie od volně žijící bakterie k  patogenovi, adaptace na imunitní systém, intracelularita, obligátní asociace s hostitelem, geneticky monomorfní patogeny

Evoluce obrany

obrana prokaryot před sobeckými genetickými elementy (CRISPR, restrikčně – modifikační systémy), obranné mechanismy sobeckých elementů před obrannými mechanismy hostitele, evoluce rezistence k antibiotikům

Evoluce kooperace

nutriční symbiózy (mízosavý hmyz, hydrotermální vývěry, hlízkové bakterie), bioluminiscentní symbiózy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK