PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z molekulární biologie a virologie - MB140C77
Anglický název: Molecular biology and virology practical training course
Český název: Praktikum z molekulární biologie a virologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Fraiberk, Ph.D.
RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Boris Rjabčenko, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.
Třída: Horizontální laminární box 120 cm
Biohazard laminární box 200 cm
Stolní chlazená centrifuga univerzální se více rot
Invertovaný mikroskop s fluorescenční kamerou
Elektroforéza DNA horizontální
Zdroj napětí na elektroforézu
Pipetmany (sada)
Termoblok
Mikrocentrifuga stolní
Mikrocentrifuga malá
Dataprojektor
Mikroskop badatelský
Anotace -
INFORMACE PRO LETNÍ SEMESTR 2023/2024

Praktikum probíhá jako týdenní praktický kurz.
Je naplánován od 20.5. do 24.5.2024, v místnosti praktika v BIOCEVu vždy od 9:00 hod.

S pozdravem
Vojtěch Šroller a kol.

Moodle - Praktikum molekulární biologie a virologie MB140C77
https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3944

Týdenní turnusový kurz z molekulární biologie a virologie poskytuje praktický a teoretický nácvik laboratorních
metod z molekulární biologie a virologie. Vybrané úlohy umožňují studentům se seznámit jak se základními
metodami (jako izolace DNA, gelová elektroforéza) tak i s metodami pokročilejšími, které jsou používány ve
výzkumných a diagnostických laboratořích věnující se biomedicínskému výzkumu (např. Elektronová mikroskopie,
PCR, sekvenování). Laboratorní kurz je vhodný především pro studenty se zaměření na molekulární biologii a
virologii.
Poslední úprava: Šroller Vojtěch, Mgr., Ph.D. (08.01.2024)
Literatura -

Brown T.A. (2006, 2010) Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction; Willey-Blackwell

Sambrook J., Russell D.W., (2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual, third edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press

Vondrejs V. (1997, 2001, 2003), Genové inženýrství I-III, Karolinum

Poslední úprava: Šroller Vojtěch, Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet na základě odevzdaných protokolů

Poslední úprava: Šroller Vojtěch, Mgr., Ph.D. (30.08.2019)
Sylabus -

Úlohy řešené v průběhu praktik:

1. Izolace DNA, RNA a proteinů z buněčné linie myších buněk, měření jejich množství a čistoty (spektrofotometrie).

2. Izolace bakteriálních vektorů, vizualizace na gelové elektroforéze, restrikční analýza, metody klonování genů.

3. Detekce virus-specifických protilátek v prasečím séru pomocí hemaglutinačního a neutralizačně inhibičního testu.

4. Vizualizace pseudovirionů pomocí elektronové mikroskopie.

5. Izolace a detekce virové DNA z povrchu kůže za použití metod amplifikace rolujícím kruhem, amplifikace PCR (multiplex), sekvenace a identifikace získané DNA porovnáním s databázemi.

Poslední úprava: Lichá Irena, RNDr., CSc. (26.05.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK