PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z virologie - MB140C74
Anglický název: Practical courses in virology
Český název: Cvičení z virologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [DS]
Počet míst: 96
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Vysvětlení: jednodenní turnusové praktikum
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Fraiberk, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.
Mgr. Martin Fraiberk, Ph.D.
RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.
Třída: Horizontální laminární box 120 cm
Biohazard laminární box 200 cm
Stolní chlazená centrifuga univerzální se více rot
Invertovaný mikroskop s fluorescenční kamerou
SEM s vysokým rozlišením
Elektroforéza DNA horizontální
Zdroj napětí na elektroforézu
Pipetmany (sada)
Termoblok
Mikrocentrifuga stolní
Mikrocentrifuga malá
Dataprojektor
Mikroskop badatelský
Korekvizity : {Virologie (MB140P75 nebo MB140P75U)}
Anotace -
Cvičení je nepovinným rozšířením a zpestřením základního přednáškového kurzu "Základy virologie" MB140P75. Na příkladech ze života a klinické praxe si studenti procvičí probíranou látku a dozví se i něco navíc. V průběhu cvičení budou studenti moci také sami nahlédnout do zákulisí virologické laboratoře a vyzkoušet si některé základní laboratorní přístupy k virologii. Součástí kurzu bude i poučení o základech práce v laboratoři s technickou úrovní ochrany 2, která umožňuje i práci s lidskými patogeny. Účastníci kurzu si takovou práci budou moci vyzkoušet na nepatogenním modelu myšího polyomaviru lidského BK viru.Poslední úprava: Fraiberk Martin, Mgr., Ph.D. (21.02.2023)
Literatura -

 

 

Pro všechny: Cann, A. Principles of Molecular virology 4th edition, Elsevier, 2005 (Základní a stručný přehled virologie; K dispozici v knihovně Viničná 7, stejně jako starší, ale stále platné 3. vydání)
Pro zvídavé: Knipe, Howley, Fields Virology 5th edition (Rozsáhlá dvoudílná příručka pokrývající všechny virové čeledi; k dispozici v knihovně Viničná 7)

Poslední úprava: Fraiberk Martin, Mgr., Ph.D. (21.02.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělován za účast, vykonání úlohy a vyplnění protokolů. PROTOKOLY ODEVZDÁVÁ KAŽDÝ ÚČASTNÍK PRAKTIKA.

Poslední úprava: Fraiberk Martin, Mgr., Ph.D. (21.02.2023)
Sylabus -

V průběhu jednodenního cvičení si všichni studenti vyzkouší určení počtu virových částic pomocí hemaglutinace, PCR k určení virové DNA, imunodetekce na membráně.

Poslední úprava: Fraiberk Martin, Mgr., Ph.D. (21.02.2023)
Vstupní požadavky -

PRO PRÁCI V PRAKTIKU JE NUTNÉ MÍT S SEBOU PLÁŠŤ A PŘEZUVKY, BEZ TĚCHTO PROPRIETN NEBUDETE DO PRAKTIKA VPUŠTĚNI.

Poslední úprava: Fraiberk Martin, Mgr., Ph.D. (21.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK