PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z virologie pro epidemiology - MB140C73
Anglický název: Virology Laboratory Course for Epidemiologists
Český název: Cvičení z virologie pro epidemiology
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (23.01.2018)
Základní laboratorní kurz virologie je určen studentům oboru Sociální epidemiologie. V rámci kurzu budou mít
příležitost vyzkoušet si základní molekulárně biologické techniky pro práci ve virologické laboratoři. Náplní kurzu bude detekce virového inokula různými molekulárně biologickými technikami, založenými na detekci virové nukleové kyseliny nebo virových proteinů. Zároveň si studující vyzkouší kvantitativní detekci viru metodou hemaglutinace. Práce bude probíhat po skupinách. Podmínkou připuštění do laboratoře je náležité odění a obutí v souladu se zásadami BOZP (laboratorní plášť, přezůvky s pevnou patou).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (23.01.2018)

Povinná literatura: 

Návody ke cvičením, opatřené stručným úvodem, popisujícím princip jednotlivých metod, a pracovním postupem jsou studujícím k dispozici na výukovém portálu moodle. Heslo ke kurzu obdrží zapsaní studenti e-mailem před nástupem do kurzu. 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (23.01.2018)

V průběhu cvičení budou studijící rozděleni do skupin. Každá skupina bude zpracovávat jednu zadanou úlohu. Jejím cílem bude identifikace viru zadanou metodou (detekce nukleových kyslin nebo virových proteinů). Všechny skupiny dohromady pak budou určovat hemaglutinační titr zadaného viru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK