PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z molekulární biologie pro učitele - MB140C20
Anglický název: Molecular biology for the students of biology education programmes - practical course
Český název: Cvičení z molekulární biologie pro učitele
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: dvoudenní turnusové praktikum
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Třída: Horizontální laminární box 120 cm
Biohazard laminární box 200 cm
Stolní chlazená centrifuga univerzální se více rot
Invertovaný mikroskop s fluorescenční kamerou
Elektroforéza DNA horizontální
Zdroj napětí na elektroforézu
Pipetmany (sada)
Termoblok
Mikrocentrifuga stolní
Mikrocentrifuga malá
Dataprojektor
Mikroskop badatelský
Korekvizity : {jeden z předmětů MB140P20, MB140P21}
Anotace -
Nebojte se molekuláry a vyražte na cvičení - jedinečná možnost absolvovat v LS 2019 tato krátká turnusová cvičení v prostorách BIOCEVu!

Termín cvičení dohodneme začátkem semestru podle aktuálních časových možností uchazečů.

Praktická cvičení navazující na přednášku Základy molekulární biologie pro učitele kladoucí důraz na metody používané v molekulární biologii. Posluchači se seznámí s metodami izolace, čištění a separace biomakromolekul a metodami genového inženýrství. Na vybraných příkladech se naučí řešit úlohy vyžadující využití metod molekulární biologie.
Poslední úprava: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
Literatura -

Alberts et al., Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, 2005 (český překlad)

Alberts et al., Molecular biology of the cell, Garland Science, 2002

Lodish et al., Molecular cell biology, Freeman 2000

Watson et al., Molecular Biology of the Gene, Pearson, 2004

Watson et al., Rekombinantní DNA : krátký kurs, Academia, 1988

Poslední úprava: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (29.04.2008)
Sylabus -

Praktické provedení vybraných metod používaných v molekulární biologii.

Poslední úprava: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (29.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK