PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní praktikum z ekofyziologie rostlin - MB130T22
Anglický název: Field practical training from plant ecophysiology
Český název: Terénní praktikum z ekofyziologie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Korekvizity : MB130P22
Anotace -
Poslední úprava: LIPAVSKA (16.04.2007)

Energetická bilance mokřadu. Seznámení s metodami měření zejména evapotranspirace (gasometrické měření, lysimetry,
Bowenův poměr, Eddy covariance...)
Čistá/ hrubá produkce vodních rostlin metodou tmavých a světlých lahví na základě změn koncentrace kyslíku a změn pH.
Aplikace holistického myšlení v praxi při posuzování funkce konkrétních biotopů.
Exkurze do ekofyziologicky zajímavých lokalit Třeboňska dle dohody: např. říční niva, rybniční hospodářství, rašeliniště,
přirozený lesní porost.
Návštěva akademických pracovišť v Nových Hradech a v Třeboni dle zájmu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (20.04.2012)

Potřebnou literaturu (texty sepsane pro ucely praktika: evapotranspirace, fotosynteza ve vode, vyvoj melkych nadrzi od oligotrofie k hypertrofii, clanek a prezentace o raselinistich)obdrří student při zahájení praktika

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (20.04.2012)

Podmínkou udělení zápočtu je prezentace vysledků měření a odevzdání vypracovaných protokolů

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: VOTRUB (06.02.2003)

Practical and field work (Field station of Botanical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic near Třeboň)

Evapotranspiration estimated by a method of radiation balance from Bowen ratio. During 24 hours - solar radiation, dry and wet temperatures, temperatures of soil in several depth are measured and amount of evaporated water is calculated.

Photosynthesis, transpiration, respiration rates are measured on single leaves of selected plants. Transpiration coefficient, quantum yield of photosynthesis can be easily expressed from measured data. Shaded and sun exposed leaves may be compared. Measurements are done directly in stands by a portable device.

Photosynthesis in water and associated diurnal changes of oxygen and carbon dioxide concentration and pH values. Light extinction in water, estimation of primary production by method of dark and light bottles - net photosynthesis, dark respiration are measured. Concentration of oxygen is measured by a Clark type sensor, concentration of inorganic carbon is calculated from pH and alkalinity.

Occasionaly redox of flooded soil is measured by platinum redox electrodes.

The results of field work are presented by students at the end of the practicum and results are discussed.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK