PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář experimentální biologie rostlin (1. ročník) - MB130S50
Anglický název: Seminar - plant anatomy and physiology
Český název: Odborný seminář experimentální biologie rostlin (1. ročník)
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/anatomie.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Anotace -
Odborný seminář je zaměřeen především na zajímavá témata z oboru experimentální biologie rostlin. Okrajově se vyskytují i dalších příbuzná témata, či aktuální témata z biologie či vědy obecně. Je sestaven z přednášek zvaných přednášejících - z externích institucí, z katedry experimentální biologie rostlin či dalších kateder PřF, UK.
Poslední úprava: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (15.03.2019)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je získat všeobecný přehled v oboru, v biologii či vědecké práci obecně. Dále se naučit diskutovat s přednášejícími, účastnit se aktivně diskuse. Přžednést krátké vystoupení v rámci zpětné vazby na proběhlou sérii seminářů.

Poslední úprava: Albrechtová Jana, prof. RNDr., Ph.D. (16.04.2012)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti. Odborných seminářů je třeba se účastnit a mit vystoupeni na predposledním semináři, který je zaměřen na zpetnou vazbu studentů k seminářům proběhlým během semestru. Jsou-li více jak dve neúčasti, je třeba řešit udělení zápočtu s garantem předmětu, který ve spolupráci s příslušným školitelem diplomové práce rozhodne, zda udělení zápočtu má být podmíněno školitelem definovanou dodatkovou prací v rámci řešení diplomového projektu.

Poslední úprava: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (15.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK