PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekofyziologie mykorhizních symbióz - MB130P54
Anglický název: Ecophysiology of mycorrhizal symbioses
Český název: Ekofyziologie mykorhizních symbióz
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka probíhá, pokud se přihlásí alespoň pět posluchačů, jinak po dohoděs přednášejícím Čas a místo konání přednášky bude upřesněno na semináři 2.10.2018 15:00, V5 II.p
Další informace: http://www.mykorhizy.wz.cz
Garant: RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Martin Vohník, Ph.D. (31.10.2019)
Přednáška pokrývá základní charakteristiky mykorhizních symbióz ve vztahu k fyziologii a ekologii rostlin, jejich výživě a růstu, jakožto i vliv mykorhizních symbióz na půdní prostředí a na jednotlivé složky rhizosféry. Součástí kurzu jsou cvičení s demonstrací odběru mykorhizních vzorků a jejich následným vyhodnocením. Doporučuje se předem absolvovat buď přednášku Anatomie rostlin nebo Anatomie a morfologie rostlin + některou z přednášek Fyziologie rostlin.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Smith SE, Read DJ 2008 Mycorrhizal Symbiosis, Third Edition. Academic Press. ISBN 978-0-12-370526-6
Gryndler M a kol. 2004 Mykorhizní symbióza - O soužití hub s kořeny rostlin. Academia. ISBN 80-200-1240-0
Peterson LR a kol. 2004 Mycorrhizas: Anatomy and cell biology. NRC-CNRC. ISBN 13-9780660190877
van der Heijden MGA, Sanders IR (Eds.) 2003 Mycorrhizal Ecology. Ecological Studies 157. Springer. ISBN 3-540-00204-9
de Kroon H, Visser EJW (Eds.) 2003 Root ecology. Ecological Studies 168. Springer. ISBN 3-540-00185-9

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Zkouška je ústní, jednou z podmínek složení zkoušky je získání zápočtu (= aktivní účast na prakticích)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martin Vohník, Ph.D. (31.10.2019)

-Úvod do ekofyziologie mykorhizních symbióz: rostliny, kořen, rhizoplána, rhizosféra, půda, symbiózy u rostlin, symbióza a evoluce rostlin, mykorhiza a její alternativy, mykorhizosféra

-Výživa, hormonální balance a fyziologické reakce rostliny indukované mykorhizní symbiózou

- Adaptace mykorhizních rostlin na stresy životního prostředí a mechanismy reakce mykorhizních rostlin na xenobiotika - těžké kovy, organické polutanty aj.

- Morfologické a anatomické změny kořene mykorhizní rostliny

- Fyziologické změny kořenů mykorhizní rostliny a vliv mykorhiz na mezikořenové interakce rostlin

- Změny půdního prostředí indukované mykorhizní symbiózou a jejich působení na výživu a růst rostliny

- Typy mykorhizních symbióz, houboví partneři, jejich diverzita a globální distribuce

- Intrerakce mykorhizních hub a ostatních rhizosferní mikroflóry (aktinomycety, bakterie, saprotrofní a parazitické houby aj.)

- Interakce kořenů mykorhizních rostlin s ostatními biotickými složkami rhizosféry (hmyz, hlístice, chvostoskoci, roztoči aj.)

- Praktické aspekty mykorhizních symbióz při pěstování rostlin

- Cvičení I. Endomykorhizy - vzorkování, detekce v kořeni, pěstování inokula

- Cvičení II. Ektomykorhizy - vzorkování, detekce v kořeni, pěstování inokula

- Cvičení III. Ostatní typy mykorhiz - vzorkování, detekce v kořeni

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK