PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cytoskelet rostlin - MB130P47
Anglický název: Plant Cytoskeleton
Český název: Cytoskelet rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P47E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. (29.03.2016)
Přednáška podává přehled o struktuře a funkci cytoskeletu rostlinné buňky. Informuje o metodách studia cytoskeletálních proteinů, o biochemických vlastnostech mikrotubulů, mikrofilament a asociovaných proteinů. Zabývá se účastí cytoskeletu v morfogenezi rostlin, rolí v buněčném cyklu včetně dělení jádra a buňky, syntéze buněčné stěny a transportu. Věnuje se evoluci bičíku u rostlin.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Nečas, O a kol.: Cytoskelet. Academia,1991.
Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Espero Publ., Ústí nad Labem, 2001.
Buchanan, B.B. et al.: Biochemistry and molecular biology of plants, American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland , 2001.
Hyams, J.S., Lloyd, C.L.: Microtubules. Wiley-Liss, New York, 1994.
Sheterline, P. et al.: Actin. Oxford University Press, Oxford, 1998.
Nick, P et al.: Plant Microtubules. Springer Berlin, 2001.
Staiger, C. J. et al. Actin: A dynamic framework for multiple plant cell, Functions. Kluwer Academic Publ. Dordrecht, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. (02.03.2015)

Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. (02.03.2015)

Metody studia cytoskeletu

 

Aktin a mikrotubuly: základní stavba, monomery, vlastnosti monomerů a polymerů, tvorba vláken a depolymerace, studium in vitro a in vivo. Izotypy.

 

Intermediární filamenta.

 

Asociované proteiny s aktinem

 

Asociované proteiny s mikrotubuly

 

Role aktinu: cytoplazmatické proudění, pohyb. Endocytóza. Buněčná stěna, polární růst. Gravipercepce.

 

Role mikrotubulů: buněčný cyklus, syntéza BS, bičíky. MTOC.

 

Dělení buňky: mitóza, meióza, fragmoplast.

 

Bičíky a řasinky, centrozóm a BB, blefaroplast.

 

Morfogeneze a cytoskelet: známé procesy tvarování trichomů, pokožkových buněk, vrcholový růst. Endocytóza a pohyb molekul v rámci endozómu?

 

Cytoskelet a evoluce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK