PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Růst a vývoj rostlin - MB130C78
Anglický název: Plant growth a development (practical courses)
Český název: Růst a vývoj rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130C78.htm
Garant: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Libus, Ph.D.
Mgr. Jan Martinek
Mgr. Alena Náprstková
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Korekvizity : MB130P78
Neslučitelnost : MB130P20
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)
Praktická cvičení pro odborné kombinace se realizuje jako doplněk k přednášce Růst a vývoj rostlin (David Honys a kol.), která je společná pro učitelské i odborné zaměření. Rozsah 0/2 odpovídá celkově cca 24 h praktika, které je realizováno formou 4 šestihodinových bloků v průběhu semestru. Praktikum lze zapisovat i samostatně.

Výstupem z praktik jsou protokoly, které jsou vedle docházky též podkladem k udělení zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)

Ottoline Leyser, Stephen Day: Mechanisms in Plant Development, Wiley-Blackwell, 2009, dostupné na PřFUK přes ebrary (nutné CAS heslo): http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10303797
Marja Timmerman: Plant Development, Elsevier Science & Technology, 2010, dostupné na PřFUK přes ebrary (nutné CAS heslo): http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10415293
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo, Plant Physiology. Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 5th ed. Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2006, online na http://5e.plantphys.net/
Peter Westhoff (Editor), Holger Jeske, Gerd Jurgens, Klaus Kloppstech, Molecular Plant Development: from gene to plant. Oxfor University Press 1998, částečně dostupné na google books: http://books.google.com/books/about/Molecular_plant_development.html?id=B3HwAAAAMAAJ


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)

Podkladem k udělení zápočtu je docházka a zaslání vypracovaných protokolů elektronickou formou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)

Sylabus:

Praktické úlohy ve 4 blocích demonstrují vybrané kapitoly z vývoje rostlin, zejména rostlin Arabidopsis thalina a Nicotiana tabacum. Poznat lze moderní metody studia vývoje rostlin.

Blok 1: Hormonální regulace vývoje rostlin - Jan Petrášek

Blok 2: Vývoj a funkce pylu - Alena Náprstková, Peter Darivčák
 
Blok 3: Morfogeneze listu - Jan Martinek

Blok 4: Dědičnost znaků, embryogeneze, transkripční regulace vývoje - Jiří Libus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK