PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Růst a vývoj rostlin (praktikum) - MB130C72
Anglický název: Plant growth and development (practical course)
Český název: Růst a vývoj rostlin (praktikum)
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 3
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB130C78
Další informace: http://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130C72.htm
Garant: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (29.10.2019)
Praktická cvičení pro učitelské kombinace se realizuje jako doplněk k přednášce Růst a vývoj rostlin (David Honys a kol.), která je společná pro učitelské i odborné zaměření. Rozsah 0/1 odpovídá celkově 12 h praktika, které bude realizováno formou dvou šestihodinových bloků v průběhu semestru.

Výstupem z praktik jsou protokoly, které budou vedle docházky též podkladem k udělení zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (10.04.2012)

Ottoline Leyser, Stephen Day: Mechanisms in Plant Development, Wiley-Blackwell, 2009, dostupné na PřFUK přes ebrary (nutné CAS heslo): http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10303797

Marja Timmerman: Plant Development, Elsevier Science & Technology, 2010, dostupné na PřFUK přes ebrary (nutné CAS heslo): http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10415293

Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo, Plant Physiology. Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 5th ed. Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2006, online na http://5e.plantphys.net/

Peter Westhoff (Editor), Holger Jeske, Gerd Jurgens, Klaus Kloppstech, Molecular Plant Development: from gene to plant. Oxfor University Press 1998, částečně dostupné na google books: http://books.google.com/books/about/Molecular_plant_development.html?id=B3HwAAAAMAAJ

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (05.11.2011)

Podkladem k udělení zápočtu je docházka a zaslání vypracovaných protokolů elektronickou formou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (29.10.2019)

Sylabus:

Praktické úlohy ve 4 blocích demonstrují vybrané kapitoly z vývoje rostlin, zejména rostlin Arabidopsis thalina a Nicotiana tabacum. Poznat lze moderní metody studia vývoje rostlin. Studenti přihlášení na toto učitelské praktikum mají možnost si vybrat 2 z těchto 4 bloků:

Blok 1: Hormonální regulace vývoje rostlin - Jan Petrášek

Blok 2: Vývoj a funkce samčího a samičího gametofytu - Alena Náprstková, Peter Darivčák
 
Blok 3: Morfogeneze listu, fenotypová analýza
 
Blok 4: Dědičnost znaků, embryogeneze, transkripční regulace vývoje - Jiří Libus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK