PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z buněčné a molekulární biologie rostlin - MB130C34
Anglický název: Plant cell and molecular biology - a practical course
Český název: Praktikum z buněčné a molekulární biologie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: URL jsou užité protokoly. Aktualizované protokoly jsou sdíleny s účastníky kurzu
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/fatima/molprakt/index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Anotace -
Cílem kursu je prakticky i teoreticky seznámit studenty s vybranými moderními metodami buněčné a molekulární biologie rostlin, zejména s metodami studia genové exprese v rostlinném materiálu, transientní expresí vnesených genů v rostlinných buňkách a protoplastech a přípravou a analýzou transgenních rostlin.
Kurs je určen zejména posluchačům magisterského stupně studia a doktorandům, kteří hodlají některé z okruhu probíraných metodických přístupů využívat v experimentální práci.
Poslední úprava: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (18.03.2019)
Literatura -

http://kfrserver.natur.cuni.cz/cz/edu/molprakt/

Poslední úprava: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (18.03.2019)
Sylabus -

Úlohy řešené v praktiku :

1. Detekce cytoskeletu v rostlinných buňkách (imunofluorescenční mikroskopie, Western blot)

2. Exprese a afinitní purifikace rostlinného rekombinantního proteinu v bakteriích.

3. Transientní exprese bílkoviny značené GFP po infiltraci listů tabáku.

4. Transientní exprese vneseného genu v tabákových protoplastech (detekce exprese s využitím GFP značky).

5. Transformace Arabidopsis (in situ infiltrace květenství suspenzí Agrobacteria, selekce transgenních rostlin).

6. Detekce indukce genové exprese v rostlinných buňkách (reporterový gen pod regulovaným promotorem).

7. Detekce transgenu v rostlinách (izolace DNA, PCR, detekce produktů).

8. Klonování a mutageneze in silico (seznámení se základními bioinformatickými nástroji).

Poslední úprava: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (18.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK