PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Exkurze 'Vegetace stř. Evropy' - MB120T97
Anglický název: Field excursion "Vegetation of the central Europe"
Český název: Exkurze 'Vegetace stř. Evropy'
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Je prerekvizitou pro: MB120T98
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout vegetace_2019_letak.pdf Aktuální informace o exkursi k vegetaci v roce 2019 - čtěte a příp. rozšiřujte. prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)
Terénní exkurze soustřeďující se na praktický přehled vegetačních jednotek ČR - demonstrovány jsou určující ekologické vztahy, které udávají tvářnost a povahu vegetačních typů v ekosystémech. Exkurze probíhá každoročně formou autobusových exkurzí (v případě malého zájmu účastníků formou pobytu v některé zajímavé oblasti). Exkursi vedou Tereza Klinerová, Jan Novák a Jindřich Prach.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

K zápočet je vyžadována aktivní účast na exkurzi  a znalost středoevropských rostlin charakterizujících významné vegetační typy. 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Terénní exkurze je doplňkem k předmětu Vegetace střední Evropy. V rámci exkurze jsou demonstrovány určující ekologické vztahy, které udávají tvářnost a povahu vegetačních typů. 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Zájem o obor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK