PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z botaniky - MB120T61
Anglický název: Field course in botany
Český název: Terénní cvičení z botaniky
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 240
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Kurz letos proběhne ve dvou turnusech, od 27.5.-1.6. v Dobronicích a od 9. do 14.9.2024 na Albeři
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/dobronice
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB120T65
Anotace -
Hlavní náplní kurzu je seznámení studentů s běžnými zástupci cévnatých rostlin, řas, mechorostů, hub a lišejníků a to přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí. Výklad je prokládán informacemi o ekologických nárocích jednotlivých druhů a zajímavostmi z jejich biologie. K zápočtu je požadována znalost základních demonstrovaných objektů (poznávačka). Pro detailní informace viz webové stránky kurzu: botany.natur.cuni.cz/dobronice

V rámci kurzu bude souběžně probíhat plnění předmětu "Field course in botany" (MB120T64), jenž se primárně určen pro erasmovské studenty, tj. jedna či více paralelek bude probíhat v angličtině, čeští studenti, kteří by měli o výklad v angličtině zájem, si tedy ideálně zapíší tento předmět.

Poslední úprava: Šťastný Jan, Mgr., Ph.D. (10.01.2018)
Literatura -

Slavík, S. et al. (1988-2010): Květena České republiky, Vol. 1-8., Academia, Praha.

Kubát, K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.

Rothmaler, W. (2007): Exkursionsflora Von Deutschland, Band 3: Atlasband. Spektrum Akad. Verlag.

Kremer, B.R. et Muhle, H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty. Ikar, Praha.

Kaštovský, J. et al. (2018): Atlas řas a sinic ČR, Vol. 1-2. Powerprint, Praha.

Garnweidner, E. (1995): Kapesní atlas houby. Slovart, Praha.

Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (26.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je ukončen zápočtem (tzv. "poznávačkou") v místě konání terenního cvičení. Nutným předpokladem zápočtu je také plná účast na kurzu.

Poslední úprava: Šťastný Jan, Mgr., Ph.D. (10.01.2018)
Sylabus -

Sylaby jsou ke stažení na webových stránkách kurzu, konkrétně zde: (https://botany.natur.cuni.cz/dobronice/program.php). Výuka se ale vždy mírně přizpůsobuje, s ohledem na aktuálním přírodní podmínky a výskyt organismů, vhodných k demonstraci.

 

 

 

Poslední úprava: Šťastný Jan, Mgr., Ph.D. (10.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK