PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z botaniky - MB120T61
Anglický název: Field course in botany
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 160
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Termín konání letošního kurzu je 28.5. - 2.6.2018. Účast na kurzu není nutně vázána na absolvování předmětů MB120P20 a MB120P76I, ale je to samozřejmě výhodou!
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/dobronice
Garant: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Mgr. Martin Čertner, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (10.01.2018)

Hlavní náplní kurzu je seznámení studentů s běžnými zástupci cévnatých rostlin, řas, mechorostů, hub a lišejníků a to přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí. Výklad je prokládán informacemi o ekologických nárocích jednotlivých druhů a zajímavostmi z jejich biologie. K zápočtu je požadována znalost základních demonstrovaných objektů (poznávačka). Pro detailní informace viz webové stránky kurzu: botany.natur.cuni.cz/dobronice

V rámci kurzu bude souběžně probíhat plnění předmětu "Field course in botany" (MB120T64), jenž se primárně určen pro erasmovské studenty, tj. jedna či více paralelek bude probíhat v angličtině, čeští studenti, kteří by měli o výklad v angličtině zájem, si tedy ideálně zapíší tento předmět.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (10.01.2018)

Předmět je ukončen zápočtem (tzv. "poznávačkou") v místě konání terenního cvičení. Nutným předpokladem zápočtu je také plná účast na kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (10.01.2018)

Sylaby jsou ke stažení na webových stránkách kurzu, konkrétně zde: (https://botany.natur.cuni.cz/dobronice/program.php). Výuka se ale vždy mírně přizpůsobuje, s ohledem na aktuálním přírodní podmínky a výskyt organismů, vhodných k demonstraci.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK