PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z botaniky - MB120T61
Anglický název: Field course in botany
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 170
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Termín konání letošního kurzu je 28.5. - 2.6.2018. Účast na kurzu není nutně vázána na absolvování předmětů MB120P20 a MB120P76I, ale je to samozřejmě výhodou!
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/dobronice
Garant: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Mgr. Martin Čertner
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
Soubory Komentář
stáhnout DOBRONICE syllabus 2.pdf Seznam důležitějších cévnatých rostlin v okolí tábora
stáhnout DOBRONICE syllabus 3.pdf Seznam důležitějších cévnatých rostlin v okolí tábora (2. část)
stáhnout Syllabus_houby_2016_update_final.docx Syllabus hub a lišejníků (lichenizovaných hub)
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (10.01.2018)

Hlavní náplní kurzu je seznámení studentů s běžnými zástupci cévnatých rostlin, řas, mechorostů, hub a lišejníků a to přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí. Výklad je prokládán informacemi o ekologických nárocích jednotlivých druhů a zajímavostmi z jejich biologie. K zápočtu je požadována znalost základních demonstrovaných objektů (poznávačka). Pro detailní informace viz webové stránky kurzu: botany.natur.cuni.cz/dobronice

V rámci kurzu bude souběžně probíhat plnění předmětu "Field course in botany" (MB120T64), jenž se primárně určen pro erasmovské studenty, tj. jedna či více paralelek bude probíhat v angličtině, čeští studenti, kteří by měli o výklad v angličtině zájem, si tedy ideálně zapíší tento předmět.

Literatura
Poslední úprava: Karel Prášil, prom. biol., CSc. (07.05.2012)

SPECIALIZOVANÉ STUDIJNÍ TEXTY

Havlíček P. et al. (2007): Syllabus k terénnímu cvičení na Albeři - cévnaté rostliny. - 12 p.

(dostupné na webových stránkách Katedry botaniky PřF UK)

Hrouda et al. (2008): Syllabus k terénnímu cvičení v Dobronicích - cévnaté rostliny. - 13 p.,

ke stažení v SISu u tohoto předmětu.

Prášil K. et al. (2010): Syllabus k terénnímu cvičení z botaniky - bezcévné rostliny. - ke

stažení v SISu u tohoto předmětu.

Suda J. et al. (2009): Podrobný syllabus k terénnímu cvičení v Dobronicích - cévnaté

rostliny. - 53 p., ke stažení v SISu u tohoto předmětu.

ODBORNÉ PUBLIKACE

Garnweidner E. (1995): Kapesní atlas houby. - 254 p., Slovart Praha. (v knihovně katedry

botaniky pod kódem D 1707)

Kremer B.R. et Muhle H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty. - 286 p., Ikar,

Praha. (v knihovně katedry botaniky pod kódem C 639)

Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.

Květena České [socialistické] republiky (1988-2011): Vol. 1-6. - Hejný S. et Slavík B. [red.],

vol. 1.-3. - Slavík S. [red.], vol. 4-6; Slavík S. et Štěpánková J. [red.], vol. 7. Chrtek J.,

Kaplan M., Štěpánková J. [red.], vol. 8. - Academia, Praha.

Pišút I. Et al. (1974): Klúč na určovanie výtrusných rastlín III. diel (Lišajníky). - 240 p., SPN

Bratislava. (v knihovně katedry botaniky pod kódem C 503)

Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. [skriptum]. - UK Praha.

Svrček M. et al. (1976): Klíč k určování bezcévných rostlin. - 579p., SPN Praha.

(v knihovně katedry botaniky pod kódem C 510)

ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA:

Rothmaler W. (2007): Exkursionsflora Von Deutschland. Bd. 3: Atlasband. Springer.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (10.01.2018)

Předmět je ukončen zápočtem (tzv. "poznávačkou") v místě konání terenního cvičení. Nutným předpokladem zápočtu je také plná účast na kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (10.01.2018)

Sylaby jsou ke stažení na webových stránkách kurzu, konkrétně zde: (https://botany.natur.cuni.cz/dobronice/program.php). Výuka se ale vždy mírně přizpůsobuje, s ohledem na aktuálním přírodní podmínky a výskyt organismů, vhodných k demonstraci.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK