PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Floristicko-ekologické exkurze - MB120T118
Anglický název: Field courses of ecological floristics
Český název: Floristicko-ekologické exkurze
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Štefánek
Vyučující: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Mgr. Jan Prančl, Ph.D.
Mgr. Michal Štefánek
Anotace -
Exkurze do různých vegetačních typů České republiky zaměřené na poznávání planě rostoucích druhů cévnatých rostlin. Kurz je určen zejména studentům, kteří již mají základní znalosti rostlin.
Exkurze jsou páteční a uskuteční se cca od první poloviny dubna do první poloviny června, přesný program bude rozeslán zapsaným studentům koncem února.
Poslední úprava: Prančl Jan, Mgr., Ph.D. (13.01.2017)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet za aktivní účast na alespoň čtyřech exkurzích. Na konci exkurze může vedoucí prověřit aktivitu studentů poznávačkou.

Poslední úprava: Prančl Jan, Mgr., Ph.D. (26.02.2016)
Sylabus -

Poznání květeny co největšího množství vegetačních typů v různých fytogeografických oblastech a na různých substrátech. Květena vod a mokřadů, rašelinišť, lesů a jejich lemů, xerotermních trávníků, skal a sutí, luk a pastvin. Květena synantropních a ruderálních stanovišť.

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (29.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK