PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz terénních metod ekologie rostlin a fytocenologie - MB120T109
Anglický název: Field methods in plant ecology and phytosociology
Český název: Kurz terénních metod ekologie rostlin a fytocenologie
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/koubek/fytkurz.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (14.09.2018)
Turnusový terénní kurs zaměřený na soudobé metody fytocenologie a populační biologie rostlin. Naučíte se vše počínaje sběrem dat (fytocenologických snímků, velikostí rostlin a pod.) a konče počítačovým zpracováním při použití různých softwarových programů.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (20.09.2022)

Kurz nevyžaduje žádnou literaturu. Zájemci si mohou přečíst Herben, Münzbergová: Zpracování geobotanických dat v příkladech (2003), Moravec: Fytocenologie (1994) a R-book.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. (30.11.2011)

K zápočtu je vyžadována účast na kurzu a podíl na závěrečném zpracování dat a presentaci výsledků.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (30.03.2022)

Základní info o kurzu zde: https://botany.natur.cuni.cz/koubek/fytkurz.htm

 

příklady metod:

snímkujeme v lese a děláme hemisférickou fotku

fytocenologický snímek (Braun-Blanquetova stupnice, procentická stupnice, hlavičková data)

zakládání trvalých ploch a jejich opětovné dohledání, experimentální ošetření (seč, disturbance apod.)

Ellenbergovy hodnoty

měření parametrů prostředí (pH půdy, hloubka půdy, zrnitost a další metody podle úlohy)

měření rostlin v terénu

sběr a vážení semen, biomasy, kalibrace biomasy

měření parametrů na hlízách rostlin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK