PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů - MB120T08
Anglický název: Interdisciplinary excursion to european ecosystems
Český název: Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Pro přihlášení prosím využijte zde odkazovaný krátký motivační dotazník do 15.2.https://forms.gle/stp1TwouXcno5PtG9
Další informace: https://drive.google.com/file/d/1i8YCogXQIxQ_TDIe3T91k9fUVgPe1sz8/view?usp=sharing
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.
RNDr. Lucie Farková, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
RNDr. David Král, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Kolář, Ph.D. (06.01.2023)
Cílem je komplexní poznání bitopů, flóry, a fauny Evropských biomů. Exkurze je autobusová (omezená kapacita, proto je nutné vyplnit výše odkazovaný motivační dotazník, který slouží jako kritérium výběru), každý rok je navštívena jiná oblast. Spaní ve stanech, dobrá fyzická kondice a ochota pobývat v náročném terénu za jakéhokoliv počasí jsou potřebnou podmínkou účasti.

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na exkurzi + na speciálním přípravném semináři před exkurzí: ve skupinách po 3-4 si připravte krátkou prezentaci o vybraném území, které navštívíme, či skupinách živočichů/rostlin, které můžeme potkat.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Filip Kolář, Ph.D. (26.10.2019)

Povinná literatura: Průvodce k exkurzi který je každoročně vytvářen kolektivem autorů z řad vedoucích a přihlášených účastníků.

Doporučená literatura: May K (1892). Ve stínu Padyšáha, díl IV:  V balkánských roklinách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK