PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Speciální exkurze cévnaté rostliny - MB120T04
Anglický název: Vascular Plants - special field excursion
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SUDA (02.05.2002)
Speciální exkurze zaměřená na praktické seznámení s významnými zástupci evropské flóry. Navštívené oblasti se každoročně mění: Skandinávie, Alpy, Karpaty, středomoří.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Špryňar (08.12.2011)

Zápočet: účast na přípravě exkurze (zpravidla příprava písemných podkladů na vybrané téma) a účast na exkurzi.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (08.03.2007)

Zahraniční autobusová exkurze konaná obvykle společně s exkurzí Geobotanickou (B120T15). Je zaměřena na poznávání flóry a vegetace v územích mimo středoevropskou květennou oblast (Mediterán, atlantská území, Skandinávie, Alpy apod.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK