PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Rudolphovy kvartérní semináře - MB120S15
Anglický název: Karl Rudolph’s Quaternary seminars
Český název: Rudolphovy kvartérní semináře
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Mgr. Kristýna Hošková
Vyučující: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Štefánek (24.05.2018)
Na semináři jsou prezentována a diskutována žhavá témata v oborech zabývajících se obdobím kvartéru, s
důrazem na paleoekologii. Přednášející se zpravidla rekrutují z různých kateder napříč sekcemi PřF UK, jakož i z
externích odborníků. Cílem je mezioborová diskuze a vzniku společné platformy pro výzkum a výuku čtvrtohor na
fakultě.
Semináře jsou dvouhodinové a probíhají 1 x za 14 dní, více viz: https://www.facebook.com/PaleoRudolph
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK