PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rudolphovy kvartérní semináře - MB120S15
Anglický název: Karl Rudolph’s Quaternary seminars
Český název: Rudolphovy kvartérní semináře
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/struktura/paleoekologie/seminare
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Mgr. Kristýna Hošková
Vyučující: RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (30.10.2022)
Na semináři jsou prezentována a diskutována žhavá témata v oborech zabývajících se obdobím kvartéru, s
důrazem na paleoekologii. Přednášející se zpravidla rekrutují z různých kateder napříč sekcemi PřF UK, jakož i z
externích odborníků. Cílem je mezioborová diskuze a vzniku společné platformy pro výzkum a výuku čtvrtohor na
fakultě.
Semináře jsou dvouhodinové a probíhají 1 x za 14 dní, více viz: https://www.facebook.com/PaleoRudolph. Pro aktuálí program se připojte k odběru skupiny rudolph-seminare-usergroup@natur.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK