PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Population biology of plants - MB120P94E
Anglický název: Population biology of plants
Český název: Populační biologie rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://Course is on Google classroom - code - ybbihal
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je vyučován anglicky v případě přítomnosti zahraničních studentů. Úvod do populační biologie organismů, které sice jsou dobře vidět a neutečou, než je badatel spočítá, ale jejich těla jsou strukturována tak, že člověk neví, co vlastně přesně má počítat. Říká se jim rostliny. Přednáška si klade za cíl propojit klasickou populační biologii (natalita, mortalita, změna velikostí) s vývojovou, genetickou a evoluční perspektivou.


Doporučená literatura

• John Harper (1977) Population Biology of Plants.- HARPER COLLINS PUBLISHERS LTD.

• G. E. Hutchinson (1978) An Introduction to Population Ecology. - Yale University Press.

• J. Silvertown & D. Charlesworth (2001) Introduction to plant population biology. - Blackwell Science.

• M. W. Fenner (2005) Seed Ecology. – Springer.

• Schoonhoven, L.M., van Loon, J.J.A., & Dicke, M. (2005) Insect-plant biology. Second edition.Úvodní přednáška: Populační biologie a populační biologie rostlin - specifika. Co je individuum u rostlin. (populační ekologie/demografie: studium změn počtu individuí).

Velikostní struktura a densita rostlinných populací, jejich vývoj a kompetice.

Specifika klonálních rostlin. Vegetativní rozmnožování. Rostlina jako metapopulace.

Plasticita u rostlin jako adaptace na sesilní způsob života: terminologie, úrovně plasticity, výhody a nevýhody.

Morfologie a morfogenese rostlin: propojení morfogenetických constraints se změnami tvaru rostlin, počtem a rozmístěním jejich částí.

Generativní rozmnožování: Přenos pylu, opylovači, vývoj semen a plodů.

Generativní rozmnožování: dispersal, klíčení, přežívání semenáčků.

Rozmanitost populačních biologií u vyšších rostlin. Přehled typů životních strategií (life histories) s důrazem na rostliny temperátní zóny.

Koexistence rostlin. Lokální interakce u rostlin. Co vymezuje niku rostlin, s jakým prostředím se rostlina ve svém ekologickém i evolučním životě setkává.

Herbivorie a další interakce rostlin s jinými trofickými úrovněmi.

Rozmnožovací systémy u rostlin. Diversita rozmnožovacích systémů, zvláštnosti jednotlivých typů.

Genetická struktura rostlinných populací jako důsledek procesů na generativní i vegetativní úrovni.

Evoluce v akci. Dokumentované příklady v současnosti probíhajících evolučních procesů u rostlin, jejich směr, rychlost a implikace pro ekologii i systematiku. Polyploidie a hybridisace.

Metody populační biologie rostlin.
Poslední úprava: Münzbergová Zuzana, prof. RNDr., Ph.D. (23.05.2019)
Literatura -

• John Harper (1977) Population Biology of Plants.- HARPER COLLINS PUBLISHERS LTD. 

• G. E. Hutchinson (1978) An Introduction to Population Ecology. - Yale University Press. 

• J. Silvertown & D. Charlesworth (2001) Introduction to plant population biology. - Blackwell Science. 

• M. W. Fenner (2005) Seed Ecology. – Springer. 

• Schoonhoven, L.M., van Loon, J.J.A., & Dicke, M. (2005) Insect-plant biology. Second edition. 

Poslední úprava: Münzbergová Zuzana, prof. RNDr., Ph.D. (31.05.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

To pass the exam, the student has to

- present one paper provided by the teacher at one of the lectures. 

- write an essay on a topic selected by the student. The topic needs to be related to the course. The essay should be based on studying 3-5 scientific papers related to the topic. The essay needs to be presented to the other students. 

- read essay of one classmate and ask 2 questions during his/her essay presentation. 

- write a final test. 

Poslední úprava: Münzbergová Zuzana, prof. RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Sylabus -

Doporučená literatura

•          John Harper (1977) Population Biology of Plants.- HARPER COLLINS PUBLISHERS LTD.

•          G. E. Hutchinson (1978) An Introduction to Population Ecology. - Yale University Press.

•          J. Silvertown & D. Charlesworth (2001) Introduction to plant population biology. - Blackwell Science.

•          M. W. Fenner (2005) Seed Ecology. – Springer.

•         Schoonhoven, L.M., van Loon, J.J.A., & Dicke, M. (2005) Insect-plant biology. Second edition.

 

Úvodní přednáška: Populační biologie a populační biologie rostlin - specifika. Co je individuum u rostlin. (populační ekologie/demografie: studium změn počtu individuí).

Velikostní struktura a densita rostlinných populací, jejich vývoj a kompetice.

Specifika klonálních rostlin. Vegetativní rozmnožování. Rostlina jako metapopulace.

Plasticita u rostlin jako adaptace na sesilní způsob života: terminologie, úrovně plasticity, výhody a nevýhody.

Morfologie a morfogenese rostlin: propojení morfogenetických constraints se změnami tvaru rostlin, počtem a rozmístěním jejich částí.

Generativní rozmnožování: Přenos pylu, opylovači, vývoj semen a plodů.

Generativní rozmnožování: dispersal, klíčení, přežívání semenáčků.

Rozmanitost populačních biologií u vyšších rostlin. Přehled typů životních strategií (life histories) s důrazem na rostliny temperátní zóny.

Koexistence rostlin. Lokální interakce u rostlin. Co vymezuje niku rostlin, s jakým prostředím se rostlina ve svém ekologickém i evolučním životě setkává.

Herbivorie a další interakce rostlin s jinými trofickými úrovněmi.

Rozmnožovací systémy u rostlin. Diversita rozmnožovacích systémů, zvláštnosti jednotlivých typů.

Genetická struktura rostlinných populací jako důsledek procesů na generativní i vegetativní úrovni.

Evoluce v akci. Dokumentované příklady v současnosti probíhajících evolučních procesů u rostlin, jejich směr, rychlost a implikace pro ekologii i systematiku. Polyploidie a hybridisace.

Metody populační biologie rostlin.

Poslední úprava: Münzbergová Zuzana, prof. RNDr., Ph.D. (23.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK