PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální mykologie II - MB120P90
Anglický název: Systematic mycology II
Český název: Speciální mykologie II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
RNDr. Alena Kubátová, CSc.
RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
Karel Prášil, prom. biol., CSc.
Anotace -
Systém a fylogeneze hub vřeckovýtrusých (Ascomycota) a stopkovýtrusých (Basidiomycota). Starší a novější názory na vymezení těchto skupin a jejich vývojové vztahy, základní morfologie, biologie a příslušná terminologie. Jádro předmětu tvoří charakteristika jednotlivých řádů, rodů a druhů se zohledněním recentních názorů na jejich taxonomické zařazení.
Poslední úprava: Koukol Ondřej, doc. Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
Literatura -

Basic literature:

Willis, K. J. (ed.) (2018). State of the World’s Fungi 2018. Report. Royal Botanic Gardens, Kew.

Moore D., Robson G.D., Trinci A.P.J. (2011): 21st century guide to fungi. Cambridge Uuniv. Press. 457 p

Poslední úprava: Koukol Ondřej, doc. Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
Podmínkou zápočtu je účast na praktickém cvičení, závěrečný test (tzv. poznávačka) a účast na exkurzi k tomuto předmětu.
Zkouška je písemná a skládá se z 5 vylosovaných otázek.

Poslední úprava: Koukol Ondřej, doc. Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
Sylabus -

Dothideomycetes

Praktikum: bitunikátní - teleom.

 

Dothideomycetes

Praktikum: bitunikátní - anam.

 

Ustilaginomycotina

Praktikum: sněti

 

Pucciniomycotina

Praktikum: rzi

 

Agaricomycetes

Praktikum: Agaricomycetes

 

Plasmodiophoromycota, Labyrinthulomycota, Peronosporomycota

 

Hlenky s.l. Acrasiomycota, Dictyosteliomycota, Myxomycota

Praktikum: Myxomycota

 

Peronosporomycota, Hyphochytriomycota

Praktikum: Peronosporomycota

 

Poslední úprava: Koukol Ondřej, doc. Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK