PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Botanika cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace) - MB120P72
Anglický název: Phylogeny and morphology of vascular plants (for biology teachers)
Český název: Botanika cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace)
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1923
Garant: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (23.03.2017)
PŘEDNÁŠKA
Tento kurs seznamuje ucelenou a názornou formou s diverzitou cévnatých rostlin na zemském povrchu a to na pozadí nejnovějších poznatků o jejich evoluci a fylogenetických vztazích. Studenti se na přednášce a doprovodných praktických cvičeních seznámí se základními charakteristikami, způsobem rozmnožování, rozšířením a typickými zástupci jednotlivých čeledí výtrusných, nahosemenných a krytosemenných rostlin, reprezentujících nejen středoevropskou květenu, ale také význačné (především užitkové) rostliny celého světa. Zároveň je přednáška výbornou příležitosti pro zopakování a doplnění poznatků o morfologii rostlin, o historii, základních metodách a principech v taxonomii cévnatých rostlin.

PRAKTIKUM
Přednáška je doplněna praktickým cvičením, umožňujícím pozorovat na živém materiálu základní zástupce probíraných čeledí, jejich morfologické charakteristiky a rozdíly mezi příbuznými skupinami rostlin. Prémiovým praktikem je návštěva BZ v Liberci, zaměřené na taxonomii a fytogeografii světové flóry.


PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1. Zápočet - účast na alespoň 75% praktik + úspěšné zvládnutí závěrečného testu (minimální zisk 60% bodů)

2. Zkouška
zkušebním testem na konci přednášky; poznávačku provedou studneti u testu s praktik. S číselným hodnocením testu budou studneti seznámeni na počátku zkoušky.Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (28.04.2009)

Základní studijní literatura:

  • Judd W. S. et al. (2002): Plant Systematics. A phylogenetic approached, ed. 2. - Sinauer Inc., Sunderland, Mass.
  • Simpson M. (2006): Plant systematics. - Elsevier Ac. Press
  • Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. [skriptum]. - Praha.
  • Mártonfi P. (2006): Systematika cievnatých tastlin, ed 2. - UŠ Košice.

Literatura na praktikum:

  • Skalická A. et Slavíková Z. (1973): Praktická cvičení ze systematiky vyšších rostlin [skriptum]. - Karolinum,

Určovací klíče a obrazové atlasy:

  • Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. ? Academia, Praha.
  • Květena České [socialistické] republiky (1988-2004):Vol. 1-6. ? Hejný S. et Slavík B. [red.], vol. 1.-3. ? Slavík S. [red.], vol. 4-6.Slavík S. et Štěpánková J. [red.], vol. 7. ? Academia. Praha.
  • Deyl M., Hísek K. (2001): Naše květiny. - Academia Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (23.03.2017)

P

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (21.01.2013)

I. Principals of vascular plants classification

II. Diversity of vascular plants of the Earth

a. Rhyniophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta)

b. Cycadophyta, Ginkgophyta, Pinophyta

c. Magnoliophyta

(Detailed overview of the course structure and presented taxa is possible to find on: http://botany.natur.cuni.cz/stancik/taxony.pdf)

(LMS system Moodle is implanted for the presentation of study materials, tutorials and communication - see http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1923)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK