PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algologické determinační praktikum - MB120P59
Anglický název: Algological determination practice
Český název: Algologické determinační praktikum
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (04.01.2024)
Náplní předmětu je praktická demonstrace společenstev řas a sinic charakteristických pro určité typy biotopů a snaha o demonstraci toho, jaké znaky jsou pro determinaci té či oné skupiny či konkrétních zástupců vhodné a které nikoliv, či toho, které rody či druhy jsou či nejsou obecně považovány za dobře určitelné (a proč tomu tak je).

Výuka bude probíhat turnusově, dle dohody se zapsanými účastníky, plánováno je několik kratších, cca půldenních exkurzí v rámci Prahy (začátek typicky mezi osmou a devátou, konec okolo čtvrté odpoledne) a jedna celodenní exkurze do nějaké algologicky mimořádně pozoruhodné a atraktivní lokality (např. mokřadů na Dokesku)

Vzorky budou vždy jednak společně promítány pomocí dataprojektoru spojeného se CCD kamerou a studenti budou mít samozřejmě k dispozici i mikroskopy pro vlastní pozorování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (26.10.2019)

Doporučit lze např. publikaci Kaštovský et al. (2018): Atlas sinic a řas ČR I, II

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (19.02.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je dobrá docházka a aktivní účast na kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK