PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Polyploid speciation - MB120P53E
Anglický název: Polyploid speciation
Český název: Polyploidní speciace
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://www.ibot.cas.cz/fcm/suda/presentation_honza.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
RNDr. Dora Čertnerová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je vyučován anglicky v případě přítomnosti zahraničních studentů.

Přednáška se detailně zabývá procesem duplikace genomu (polyploidizace), jeho příčinami, projevy a důsledky pro evoluci (nejen) cévnatých rostlin. Pozornost je věnována i evoluci velikosti genomu obecně, endoreduplikaci a metodám studia těchto fenoménů.
Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (03.06.2019)
Literatura -

Coyne, J.A., and H.A. Orr. 2004. Speciation. Sinauer Associates, Sunderland.

Levin, D.A. 2002. The role of chromosomal change in plant evolution. Oxford University Press, Oxford.

Ramsey, J., and D.W. Schemske. 1998. Pathways, mechanisms, and rates of polyploid formation in flowering plants. Annual Review of Ecology and Systematics 29: 467–501.

Ramsey, J., and D.W. Schemske. 2002. Neopolyploidy in flowering plants. Annual Review of Ecology and Systematics 33: 589–639.

Leitch, I.J., Greilhuber, J., Doležel, J., and J. Wendel. 2013. Plant Genome Diversity Volume 2: Physical Structure, Behaviour and Evolution of Plant Genomes. Springer-Verlag, Wien.

Kolář, F., Čertner, M., Suda, J., Schönswetter, P., and B.C. Husband. 2017. Mixed-ploidy species: Progress and opportunities in polyploid research. Trends in Plant Science 22(12): 1041–1055.

Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (03.06.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní a vychází z tematických okruhů probíraných v přednášce.

Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (03.06.2019)
Sylabus -

1) Polyploidie v rostlinné a živočišné říši

 

2) Kategorizace polyploidů

 

3) Způsoby vzniku polyploidních mutantů

 

4) Uchycení polyploidů v diploidních populacích a koexistence cytotypů

 

5) Cytogeografie – studium distribuce cytotypů

 

6) Evoluční výhody a nevýhody polyploidů

 

7) Fenotypové vlastnosti polyploidů

 

8) Genetika polyploidů

 

9) Evoluce polyploidních komplexů

 

10) Příkladové studie

 

11) Evoluce velikosti genomu

 

12) Metody studia polyploidů

Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (03.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK