PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vodní a bažinné rostliny - MB120P45
Anglický název: Wetland plants
Český název: Vodní a bažinné rostliny
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/pdf/hrouda/
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Zdenka Hroudová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SUDA (02.04.2004)
Přednáška je zaměřena na dominantní či charakteristické druhy či vyšší taxonomické skupiny rostliných formací vázaných na vodní a bažinné prostředí. Předpokládá znalosti anatomie a morfologie rostlin a základního "systému" cévnatých rostlin; je však koncipována nejen pro magisterské studenty botaniky, ale i studenty dalších kateder, pracujících ve vodních či bažinných biotopech.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (29.04.2005)

Cílem přednášky a následné exkurze je seznámit posluchače s diversitou cévnatých rostlin ve vodních a bažinných biotopech zejména ze 3 pohledů:

  • Vegetační přehled vodních a bažinných biotopů - formační a hrubě fytocenologický (třídy, řády, svazy)
  • Obtížnější rody těchto prostředí - taxonomicko-determinační přehled dominantních a běžně či roztroušeně se vyskytujících nedominantních druhů (s důrazem na otázku ?kterak je nejlépe snadno je poznat")
  • Speciálně u rodů se širší ekologickou amplitudou (Carex, Juncus) zpětná vazba: jaké druhy můžeme předpokládat v jednotlivých biotopech.

Program je rozdělen do 6 delších přednášek + dvoudenní exkurze

Vegetační přehled. Rody litorálu stojatých a pomalu tekoucích vod s kolísající hladinou vody
(Alismataceae, Butomus, litorální Apiaceae, Spraganium, Typha atd.)

přednášející Hroudová

Rody stojatých a pomalu tekoucích vod - kořenující i vzplývavé I: vodokapradiny a jednoděložné
(Potamogetonaceae, Hydrocharitaceae, Zanichellia, Najas, Lemnaceae atd.)

přednášející Kaplan

?Traviny" litorálu a bažinných biotopů I: Cyperaceae
(Schoenoplectus, Scripus, Carex)

přednášející Hrouda

?Traviny" litorálu a bažinných biotopů II: Juncus, vodní trávy
(Glyceria, Alopecurus, Phalaris, Phragmites, Leersia, Agrostis, Poa, Coleanthus atd.)

přednášející Hrouda

Rody stojatých a pomalu tekoucích vod - kořenující i vzplývavé II: dvouděložné
(Batrachium - Ranunculus, Nymphaeaceae, Ceratophyllum, Myriophyllum, Callitriche, Elatine, Utricularia atd.)

přednášející Kaplan

Rody s převahou výskytu na obnažených dnech a jiných vlhčinách s pionýrskou vegetací
(Polygonum, Rumex, Bolboschoenus, Eleocharis, Cyperus, Trifolium, Potentilla, Epilobium, Limosella, Veronica, Bidens atd.)

přednášející Hroudová

Exkurze:
2 jednodenní v červnu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK