PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Botanika pro ÚŽP - MB120P43B
Anglický název: Botany - a special course for environmental students
Český název: Botanika pro ÚŽP
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB120P176
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kristýna Hlavatá, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Ing. Markéta Pilneyová
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Mgr. Anna Větvičková
Mgr. Tomáš Vlasta
Anotace -
PŘEDNÁŠKA
Tento kurs seznamuje ucelenou a názornou formou s diverzitou cévnatých rostlin na zemském povrchu a to na
pozadí nejnovějších poznatků o jejich evoluci a fylogenetických vztazích. Studenti se na přednášce a
doprovodných praktických cvičeních seznámí se základními charakteristikami, způsobem rozmnožování,
rozšířením a typickými zástupci jednotlivých čeledí výtrusných, nahosemenných a krytosemenných rostlin,
reprezentujících nejen středoevropskou květenu, ale také význačné (především užitkové) rostliny celého světa.
Zároveň je přednáška výbornou příležitosti pro zopakování a doplnění poznatků o morfologii rostlin, o historii,
základních metodách a principech v taxonomii cévnatých rostlin.

PRAKTIKUM
Přednáška je doplněna praktickým cvičením, umožňujícím pozorovat na živém materiálu základní zástupce
probíraných čeledí, jejich morfologické charakteristiky a rozdíly mezi příbuznými skupinami rostlin.


VŠECHNY MATERIÁLY K PŘEDNÁŠKÁM, PRAKTIKÁM I KE ZKOUŠCE PRO LETNÍ SEMESTR 2024 NAJDETE NA GOOGLE DISKU:

https://drive.google.com/drive/folders/1ngXPyDhecQC5Lg-b8EzQu8YgZUPsYREg?usp=drive_link
Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (18.03.2024)
Literatura

Základní studijní literatura:
Judd W. S. et al. (2002): Plant Systematics. A phylogenetic approached, ed. 2. - Sinauer Inc., Sunderland, Mass.
Simpson M. (2006): Plant systematics. - Elsevier Ac. Press
Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. [skriptum]. - Praha.
Mártonfi P. (2006): Systematika cievnatých tastlin, ed 2. - UŠ Košice.

Literatura na praktikum:
Skalická A. et Slavíková Z. (1973): Praktická cvičení ze systematiky vyšších rostlin [skriptum]. - Karolinum.

Určovací klíče a obrazové atlasy:

Kaplan Z. et al. (2021): Klíč ke květeně České republiky, 2., rozšířené vydání. Academia Praha
Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Květena České [socialistické] republiky (1988-2010):Vol. 1-3 Hejný S. et Slavík B. [red.], vol. 4-7 Slavík B. et Štěpánková J. [red.], vol. 8 Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková J. [red.]. Academia. Praha.
Deyl M., Hísek K. (2001): Naše květiny. - Academia Praha.

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (18.03.2024)
Požadavky ke zkoušce

PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1. Zápočet - účast na alespoň 80% praktik + úspěšné zvládnutí závěrečné poznávačky (minimální zisk 60% bodů). Poznávačku provedou studenti u testu z praktik.


2. Zkouška bude probíhat písemně nebo ústně, dle výběru studenta a po dohodě s vyučujícímu.


Známkování bude následovné (čísla jsou uvedená v procentech):

100 – 91 = 1
90-75 = 2
74-60 = 3
59 a méně = 4

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (18.03.2024)
Sylabus -

1. Primitivní skupiny semenných rostlin (Nymphaeales, Magnoliales, Laurales, Piperales, Ceratophyllales)

2. Jednoděložné (Alismatales, Asparagales, Liliales, Arecales, Poales)

3. Dvouděložné - primitivní skupiny (Ranunculales)

4. Dvouděložné (Caryophyllales, Saxifragales)

5. Rosidy (Geraniales)

6. Eurosidy I (Malpighiales, Oxalidales, Fabales, Rosales, Cucurbitales, Fagales)

7. Eurosidy II (Brassicales, Malvales)

8. Asteridy (Cornales, Ericales)

9. Euasteridy I (Boraginaceae, Gentianales, Lamiales, Solanales)

10. Euasteridy II (Apiales, Asterales, Dipsacales)

11. Skupiny nejasného taxonomického postavení (Rafflesiaceae)

12. České endemity

Poslední úprava: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (05.06.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK