PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fytogeografie - MB120P38
Anglický název: Phytogeography
Český název: Fytogeografie
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 36
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1866
Garant: doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB170P01
Je neslučitelnost pro: MB170P01
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D. (11.04.2019)
Fytogoegrafie je syntézou mnoha jiných oborů. Tok přednášky je volen tak, aby se student nejprve seznámil se (1) status quo neboli popisnou fytogeografie – stav rozšíření rostlin a vegetace na Zemi dnes; (2) jak se měnilo rozšíření rostlin na zemi v minulosti a hlavní faktory, které ho ovlivňovaly: klimatologie; tektonika, pohyby kontinentů; s tím související vznik rostlinných skupin a jejich vymírání (v podstatě historická paleobotanika); (3) modernější metodologie: panbiogeografie, ostrovní biogeografie, fylogeografie.

Součástí přednášky je i návštěva botanické zahrady v Praze - Tróji.

Zkouška probíhá testem.

Materiály (prezentace jsou studnetům poskytnuty přes SIS)
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D. (11.04.2019)

Avise J.C. 2000. Phylogeography: The History and Formation of Species.Harvard University Press.

Brown J.H. & M.V. Lomolino. 2010. Biogeography. Sunderland. (3rd Edition)

Cox C.B. & Moore P.D. 2010 (2016). Biogeography. An ecological and evolutionary approach.

Hendrych R. 1983. Fytogeografie. SPN Praha.

Holub J. & V. Jirásek. 1971. Terminologie - Slovníček fytogeografických termínů. Preslia, Praha, 43: 69-87.

Ložek V. 1973. Příroda ve čtvrtohorách. Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (19.02.2017)

Zkouška probíhající testem

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D. (11.04.2019)

Dílčí přednášky

1)      Fytogeografie: Chorologie . nauka o areálech: areál, disjunkce, vikarismus, relikt, endemit

2)      Chorologie dokončení: květenný element; Ekologické faktory důležíté pro rozšíření rosltin

3)      Regionální fytogeografie Země I

4)      Regionální fytogeografie Země II - Neotropis (V. Rybka)

4)      Regionální fytogoegrafie Země III – ČR (Z. Kaplan)

5)      Vegetace Země (biomy)

6)      Paleoflora (J. Sakala)

7)      Ekologická versus historická biogeografie, historie biogeografie, panbiogeografie

8)      Fylogeografie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK