PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Methods in plant population biology - MB120P22E
Anglický název: Methods in plant population biology
Český název: Metody populační biologie rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/~herben/kurspopmetod.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je vyučován anglicky v případě přítomnosti zahraničních studentů.
Cílem praktika je podat přehled běžných postupů ve dvou oblastech:
? analýza běžných datových souborů v populační biologii rostlin
? použití základních technik pro modelování v populační biologii a jejich aplikace v praktických situacích
? seznámení s možným softwarovým vybavením pro práci v populační biologii (zejména Matlab a S-plus)
Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (12.12.2006)
Sylabus

Kurs má část teoretickou (přednášky, demonstrace analýzy dat a modelování), a část praktickou (analýza a modelování dat přinesených posluchači, nebo dat, která přinesou přednášející). Závěrem kursu posluchači vypracují krátký report o vybraném zpracovávaném problému, který přednesou a obhájí na společném sezení.

Náplň cyklu vychází z problémů a technik, které uvádíme v manuálu pro analýzu dat v populační biologii (Herben a Münzbergová: Zpracování geobotanických dat v příkladech - Část II. Demografická data). Obsah se mezi jednotlivými běhy trochu mění. Jednotlivé okruhy:

 • analýza dat o natalitě a mortalitě: logistická regrese, analýza přežívání
 • analýza dat o růstu rostlin
 • analýza dat o kvetení, produkci semen, analýza dat z polinačních pokusů: Poissonovská regrese
 • analýza dat o klíčení a přežívání semenáčků, analýza dat o přežívání semen v půdě
 • identifikace jednosměrných vztahů v datových souborech pomocí parciální regrese a path analysis
 • konstrukce populačních přechodových matic, kritika sebraných dat
 • maticové modelování populační dynamiky: stabilní věková struktura, růstová rychlost, její variabilita, průměrná délka života
 • elasticita, příspěvky jednotlivých fází k růstové rychlosti, zjišťování "kritických" fází
 • spolehlivost predikcí maticových modelů
 • metapopulační dynamika: stanovení parametrů křivky šíření, metapopulační kapacity
 • metapopulační dynamika: modelování šíření druhu v krajině s explicitní strukturou
 • analýza dat na úrovni populace

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (12.12.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK