PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ohrožené a chráněné cévnaté rostliny České republiky - MB120P136
Anglický název: Endangered and protected vascular plants of the Czech Republic
Český název: Ohrožené a chráněné cévnaté rostliny České republiky
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michal Štefánek (18.09.2018)
Úvod přednášky je věnován principům a cílům legislativní ochrany rostlin v ČR, seznámení s červenými seznamy
a vysvětlení koncepčních rozdílů mezi kategoriemi ohrožený a chráněný druh a z toho vyplývajícím důsledkům pro
diverzitu rostlin v ČR. Následuje přehled nejvíce ohrožených biotopů a území s nejvyšší koncentrací ohrožených
druhů. Většina přednášky se pak soustředí na konkrétní ohrožené a chráněné rostlinné taxony. Hlavní pozornost je
věnována jejich rozpoznávání, informacím o vazbách na stanoviště, rozšíření, míře a příčinách ústupu,
specifických ekologických charakteristikách, atd. Výhodou (nikoliv však nezbytnou podmínkou) je předchozí nebo
současné absolvování souvisejících přednášek a kurzů jako jsou např. Květena střední Evropy, Floristický kurz
ČBS a Ochranářská biologie.
Výuka bude v akademickém roce 2018/19 probíhat turnusově.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (23.04.2012)

Květena České republiky (eds Slavík, Štěpánková, 1988→)

Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR (eds Čeřovský, Feráková, Holub, Maglocký & Procházka 1999)

Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae (eds Hadinec & Lustyk 2002→)

Vybrané ohrožené druhy flóry ČSR (Slavík et al. 1989, Stud. ČSAV 10: 1-163)

Časopisy publikující informace o rozšíření, ekologii a ústupu ohrožených a chráněných druhů (např. Zprávy České botanické společnosti, Východočeský botanický zpravodaj, Severočeskou přírodou, Muzeum a současnost, Časopis Slezského muzea, Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, Příroda, Arnika, Silva Gabreta, Vlastivědný sborník Vysočiny, …)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (23.04.2012)

Písemné zpracování vybraného tématu k problematice (referát). Závěrečná ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK