PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biomy Země - MB120P07
Anglický název: Biomes of the Earth
Český název: Biomy Země
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1865
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Rybka, Ph.D.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)
Přednáškový kurz rozšiřuje bakalářské znalosti o ekologii hlavní ekosystémů světa. Jednotlivé lekce se věnují základním charakteristikám prostředí biomů, floristickým zvláštnostem, historickému vývoji a fytogeografii, struktuře a dynamice společenstev, specifickým adaptacím rostlin a vlivu člověka. Cvičení se koná formou diskuse odborných textů. Samozřejmě vítána je konfrontace s učebnicovým a vlastním pohledem na každý biom a zapojení účastníků do diskuse (zde směřujeme k četbě a diskusi vybraných článků). Snahou je minimalizovat překryvy s ostatními přednáškami (Fytogeografie, Terestrické ekosystémy) a dát prostor tématům, která nejsou zahrnuta v jiných kurzech.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Série titulů Biology of Habitats. Oxford.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Písemná zkouška formou testu.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Rozvrh jednotlivých přednášek a všechny studijní materiály jsou přístupné na adrese:
MOODLE

1. Úvodní lekce - základní ekologické principy a rozšíření biomů, konvergence a divergence znaků.

2. Tropický deštný les.

3. Tropické savany.

4. Subtropické pouště.

5. Mediteránní tvrdolisté lesy.

6. Temperátní listnaté lesy.

7. Temperátní stepi.

8. Boreální tajga.

9. Tundra.

10. Mokřady a vodní vegetace.

11. Alpínské vysokohoří.

12. Mangrove.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (25.10.2019)

Je velmi vhodné předchozí absolvování přednášky MB120P05 - Terestrické ekosystémy 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK