PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Experimental plant ecology - MB120C14
Anglický název: Experimental plant ecology
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (17.10.2014)


Pomocí pokusů budeme testovat chování rostlin v reakci na různé podněty a jejich adaptace na různé podmínky.
Experimenty budou prováděny s cílem získat opravdová, nikoliv jen demonstrační data. Ke každému tématu si
dopřejeme krátký literární úvod, potažmo diskusi horkých objevů tak, aby byl zvolen relevantní experimentální
design.
Pokud nejsou zapsáni anglicky mluvící studenti, bude výuka probíhat v češtině (pokud se nedohodneme jinak)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (15.05.2012)

Literatura bude upřesňována podle konkrétních problémů,

ze široce dostupných doporučujeme např. Larcher, W.: Fyziologická ekologie rostlin

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (15.05.2012)

Praktické experimenty. Diskuse literatury. Krátké úvodní shrnutí do problémů (úvodní vstup)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (15.05.2012)

Zápočet bude udělen za písemnou práci (esej, úvahu), obsahující práci se získanými experimentálními daty

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (15.05.2012)

Předběžný syllabus:

1. Rostliny nejsou zvířata: společné a různé koncepty ve výzkumu chování. Seznámení s technickým vybavením dostupným pro účely kurzu

2. Rostlinná patologie. Systemické a lokální infekce, houbové a virové infekce

3. Kompetice rostlin. Nadzemní a podzemní kompetice, koncept ega

4. Reakce na herbivorii

5. Šíření

6. Adaptace k abiotickým podmínkám

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK