PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimental plant ecology - MB120C14
Anglický název: Experimental plant ecology
Český název: Experimentální ekologie rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: od 2021/22 ukončeno Z + Zk
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Třída: Vzduchotěsné komory pro izotopové značení
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (23.02.2022)

Pomocí pokusů budeme testovat chování rostlin v reakci na různé podněty a jejich adaptace na různé podmínky.
Experimenty budou prováděny s cílem získat opravdová, nikoliv jen demonstrační data. Ke každému tématu si
dopřejeme krátký literární úvod, potažmo diskusi horkých objevů tak, aby byl zvolen relevantní experimentální
design.
Pokud nejsou zapsáni anglicky mluvící studenti, bude výuka probíhat v češtině (pokud se nedohodneme jinak)

Materiály ke kurzu jsou dostupné na jeho stránce v Moodle. https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1960

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (11.01.2022)

Literatura bude upřesňována podle konkrétních problémů,
ze široce dostupných doporučujeme např. Larcher, W.: Fyziologická ekologie rostlin

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (08.02.2022)

Zápočet bude udělen za písemnou práci (esej, úvahu) uvádějící zvolenou výykumnou otázku, zkouška pak proběhne posouzením provedení studie a zhodnocením výzkumné zprávy o projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (24.10.2019)

Předběžný syllabus:
1. Experiment v ekologii rostlin

2. Zásady přípravy experimentů a sběru dat

3. Představení modelové skupiny problémů

4. Diskuse navrhovaných metod

5. Vlastní experimentální práce

6. Představení výsledků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK