PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Karyologické a palynologické praktikum - MB120C112
Anglický název: Practical course of karyological and palynological methods
Český název: Karyologické a palynologické praktikum
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: nahrazen MB120C51
Další informace: http://www.ibot.cas.cz/fcm/suda/presentation_honza.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. Clément Lafon Placette, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (01.10.2020)
Pozor, předmět již nebude vyučován.
Praktické seznámení se současnými metodami a postupy v oblasti karyologie (počítání chromozómů v roztlakových preparátech), cytometrie (rychlé stanovení obsahu jaderné DNA pomocí průtokové a image cytometrie) a palynologie (termíny pylové morfologie, určování pylových zrn a jejich dokumentace).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D. (25.10.2019)

Krahulcová (1998): Karyologie cévnatých rostlin při aplikaci metod klasického barvení chromozómů

Halbritter, H., Ulrich, S., Grímsson, F., Weber, M., Zetter, R., Hesse, M., Buchner, R., Svojtka, M., Frosch-Radivo, A., 2018. Illustrated Pollen Terminology. Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71365-6
open access book, look inside and look forward to pollen

Punt, W., Hoen, P.P., Blackmore, S., Nilsson, S., Le Thomas, A., 2007. Glossary of pollen and spore terminology. Review of Palaeobotany and Palynology 143, 1–81. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2006.06.008

Beug, H.-J., 2004. Leitfaden der Pollenbestimmung in Mitteleuropa und angrenzenden Gebiete. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D. (14.11.2019)

aktivní účast + poznávačka pylových zrn

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D. (25.10.2019)

- významné botanické knihy a časopisy

- karyologické metody, počítání chromozómů v roztlakových preparátech pomocí tzv. rychlých karyologických metod

- průtoková cytometrie - analýza ploidie a absolutního množství DNA

- image cytometrie - stanovení ploidie a obsahu jaderné DNA, zjišťování velikostních parametrů částic

- palynologické metody

  • termíny pylové morfologie + praktická ukázka na trvalých preparátech
  • určování pylových zrn s pomocí determinačních klíčů
  • programy pro rutinní počítání, stahujte zde , dokumentace


Technické vybavení pro image cytometrii bylo získáno z grantu Fondu rozvoje vysokých škol 912/2004: Inovace Laboratoře cytometrických metod pro praktickou výuku studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK