PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody biomedicínské antropologie II - MB110P92
Anglický název: Methods of Biomedical Anthropology II
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (23.04.2012)

Předmět Biomedicínská metodologie II navazuje na předmět Biomedicínská metodologie I. Jeho cílem je vybavit studenty biomedicínské antropologie metodologickými znalostmi pro hodnocení morfologie objektů od přímého měření probandů až po digitální měření dvojrozměrných dat včetně jejich zpracování metodami klasické i geometrické morfometrie. Předmět je zaměřen na výuku metod, které analyzují hlavu od jeho vnějších oblastí až po vnitřní struktury, zaznamenávané nejčastěji pomocí RTG snímků, ale umožňující hodnotit také fotodokumentaci, výstupy PC tomografu či magnetické rezonance. Prvním cílem je zvládnout metodiku klasického měření hlavy, popř. jejich modelů v paměti počítače, včetně výpočtu proporčních indexů či základního zpracování dat metodami multivariační statistiky. Dalším cílem je představit a zároveň osvojit si vyhodnocování nejčastěji využívané zobrazovací techniky v medicíně. Studenti se naučí metricky vyhodnocovat dálkové RTG snímky hlavy pomocí speciálních softwarů, vyhodnocovat dentální věk dětí na základě analýzy panoramatických snímků a biologický věk dětí za použití RTG snímků ruky. Posledním cílem je představit metody geometrické morfometrie, včetně softwarů pro akvizici a statistické zpracování dvojrozměrných dat. Z tohoto hlediska na předmět dále úzce navazuje kurz 3D metod aplikovaných v antropologii.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (23.04.2012)

SLICE, D. E., 2005. Modern Morphometrics in Physical Antropology. Kluwer Academic / Plenum Publisher, New York.

ZELDICH, M. L., SWIDERSKI, DL, SHEETS, HD., FINK, WL., 2004. Geometric Morphometrics for Biologists: a Primer. Elsvier Academic Press, New York.

ZIMA J., MACHOLÁN M. Analýza fenotypu In: Zima J., Machlán M. Munclinger P., Piálek J., 2004. Genetické metody v zoologii. Karolínum, Praha, str. 9-49.

HILLSON, S., Dental Anthropology. Cambridge University Press.

HAUSPIE C. R., CAMERON, N., MOLINARI, L. (2004): Methods in Human Growth Research. Cambridge University Press, Cambridge.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. (23.04.2012)

Zápočet se uděluje za odevzdaný protokol (kefalometrická analýza 3 RTG snímků hlavy).

Zkouška probíhá formou písemného testu. V možnostech je vždy více správných odpovědí.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. (24.04.2012)

Sylabus

1, Úvod do problematiky, zobrazovací metody v medicíně a antropologii.

2) Základy rentgenometrie, kefalometrická analýza laterálních RTG snímků.

3) Zadávání kefalometrických bodů a linií na RTG snímcích, praktická část.

4) Metrická analýza laterálních RTG snímků, využití softwarů SigmaScan, Craniometrics, Past, praktická část.

5) Odhad dentálního věku na základě panoramatických RTG snímků.

6) Odhad biologického věku na základě odečítání RTG snímků ruky.

7) Metody geometrické morfometrie: Úvod, Landmarkové metody, Dvoubodová registrace

8) Metody geometrické morfometrie: Prokrustovská analýza, Teorie tvaru, TPS

9, Metody geometrické morfometrie: Warps, FESA, PCA

10) Metody geometrické morfometrie: Výpočet PCA, Statistika v kostce, Statistické testy,

Regresní analýza

11) Metody geometrické morfometrie: Nelandmarkové metody, Křivky, Analýza kontur,

Semilandmarky, Integrální transformace

12) zápočet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK