PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evoluce člověka - MB110P85
Anglický název: Evolution of the Man
Český název: Evoluce člověka
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Hora, Ph.D. (17.01.2018)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základy vývoje lidské linie od nejstarších předchůdců člověka, žijících před více než pěti miliony let až k lidem současnosti. Předpokladem sledování kurzu jsou znalosti biologie (zvláště lidské anatomie a zoologie) v rozsahu bakalářského studia přírodovědeckých fakult. Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny na metody studia fosilií a současné názory na evoluci člověka plynoucí z odborných publikací
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

Základní literatura:

McKee JK, Poirier FE, McGraw WS. 2005. Understanding human evolution. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, pp.432.

Rozšiřující literatura:

Jurmain R. Kilgore L, Trevathan W. 2009. Essentials of physical anthropology. Seventh Edition, Wansworth Cendage Lerning, pp.390.

Stanford G, Allen  JS, Anton SC. 2013. Biological Anthropology: The Natural History of Humankind. Pearson Education Inc., pp.613.

Wood B. 2005. Human Evolution: A Very Short Introduction. Oxford University Press, pp.131.

Gibbons, A., 2011. První lidé: Závody v hledání nejstaršího předka. Academia, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Hora, Ph.D. (17.01.2018)

Přezkoušení bude písemné formou testu, případně doplňujících otázek či vyplnění schémat.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)
1) VYMEZENÍ OBSAHU PŘEDMĚTU EVOLUCE ČLOVĚKA doc. Vladimír Sládek
2) VZNIK A DATOVÁNÍ FOSILIÍ  - TAFONOMIE - METODY TERENNÍ PRÁCE I. dr. Martin Hora
3) VZNIK A DATOVÁNÍ FOSILIÍ  - TAFONOMIE - METODY TERENNÍ PRÁCE II. dr. Martin Hora
4) RANNÍ HOMININÉ doc. Vladimír Sládek
5) AUSTRALOPITHECI dr. Martin Hora
6) VZNIK RODU HOMO doc. Vladimír Sládek
7) HOMO ERGASTER / ERECTUS dr. Martin Hora
8) NEANDERTÁLCI – JEJICH VZNIK, VÝVOJ A EVOLUČNÍ OSUD prof. Jaroslav Brůžek
9) ANATOMICKY MODERNÍ ČLOVEK prof. Jaroslav Brůžek
10) EVOLUCE ČLOVĚKA V ČESKE REPUBLICE A KONTEXTU STŘEDNÍ EVROPY – OSÍDLENÍ KONTINENRU ANATOMICKY MODERNIMI LIDMI prof. Jaroslav Brůžek
11) EVOLUČNÍ ZNAKY A ADAPTACE SKELETU I. (bipedie, manipulace a syntéza poznatků) dr. Martin Hora
12) EVOLUČNÍ ZNAKY A ADAPTACE SKELETU II. (evoluce lidské reprodukce v kontextu evoluce mozku a syntéza poznatků) dr. Martin Hora
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK