PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Antropologie - MB110P10
Anglický název: Anthropology
Český název: Antropologie
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kotěrová (22.01.2018)
Přednášky Antropologie jsou zaměřeny na přehled biologické antropologie a zařazení biologické antropologie mezi ostatní antropologické obory. Během semestru se budeme zabývat především lidskou variabilitou a to z perspektivy evolučního vývoje či funkce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kotěrová (22.01.2018)

Stanford, C., Allen, J.S. & Antón, S.C. (2006). Biological Anthropology: The Natural History of Humankind. New Jersey: Prentice Hall.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kotěrová (24.01.2018)

- úspěšné absolvování písemného testu
test:
25 otázek
4 možnosti odpovědi, vždy pouze jedna správná
každá správná odpověď = 1 bod (za špatné odpovědi se body neodečítají)
hodnocení:
100 - 90% výborně
89 - 80% velmi dobře
79 - 70% dobře
69 - méně % nevyhověl(a)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kotěrová (22.01.2018)

I.     Úvod: Co je biologická antropologie? (Chapter 1: 1-16)

II.    Historie antropologie a evolučního myšlení (Chapter 2: 17-39)

III.   Molekulární antropologie: buňky a molekuly (Chapter 3: 41-71)

IV.    Od genotypu k fenotypu (Chapter 4: 72-98)

V.     Evoluce a druhy (Chapter 5: 99-125)

VI.    Lidská variabilita: evoluce a adaptace (Chapter 6: 126-162)

VII.  Živý člověk a biomedicína (Chapter 17: 476-508)

VIII. Hominini v geologickém kontextu (Chapter 9: 233-266)

IX.   Přechod k člověku: lidoop a člověk (Chapter 11: 298-319)

X.    Nejstarší hominini (Chapter 12: 320-351)

XI.   Vznik rodu Homo (Chapter 13: 352-382)

XII.  Vznik anatomicky moderního člověka (Chapter 14: 383-416)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK