PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekologie člověka - MB110P07
Anglický název: Human Ecology
Český název: Ekologie člověka
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 159
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Hora, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Hora, Ph.D. (02.10.2017)
Anotace: Přednášky Ekologie člověka jsou zaměřeny na vztahy mezi biologickou stránkou člověka, jeho sociálními a kulturními projevy a vnějším prostředí. Součástí přednášky je akcentace rozdílů mezí biologicky orientovanou ekologií člověka (tj. adaptabilitou v čase a prostoru) a kulturní ekologií. Studenti se seznámí se základními modely zkoumajícími vztahy mezi člověkem a biotickým či fyzikálním prostředím, dále se základními subsistenčními strategiemi a konečně ve třetí části přednáškového cyklu budou charakterizovány základní adaptační strategie populací osidlující klíčové ekologické niky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Dupejová (05.03.2019)

Bates DG. (2004). Human Adaptive Strategies: Ecology, Culture, and Politics. 3rd ed. Pearson.

Moran, E. F. (2008). Human adaptability: Introduction to ecological anthropology. 3rd Edition ed. Westview Press Inc.,U.S., New York.

Schutkowski, H. (2006). Human Ecology: Biocultural Adaptations in Human Communities. Berlin: Springer.

Stanford, C., Allen, J.S. & Antón, S.C. (2006). Biological Anthropology: The Natural History of Humankind. New Jersey: Prentice Hall.

Marlowe, F.W., 2005. Hunter‐gatherers and human evolution. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 14, 54-67.

Moran, E., 2018. Human Adaptability, Student Economy Edition: An Introduction to Ecological Anthropology. Routledge.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (11.10.2012)

Zkouška: Zkouška ekologie člověka proběhne formou písemného testu. K výběru budou čtyři odpovědi, z nichž jen jedna bude správná.

Hodnocení testu:

100 - 90% výborně

89 - 80% velmi dobře

79 - 70% dobře

69 - méně % nevyhověl

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Dupejová (05.03.2019)

Přednáška

Téma

Vyučující

I

Úvod: ekologie člověka, adaptace a adaptabilita.

Vladimír Sládek

II

Subsistenční strategie I: lovci-sběrači

Vladimír Sládek

III

Subsistenční strategie II: hortikulturalisté

Vladimír Sládek

IV

Subsistenční strategie III: intenzivní zemědělci

Vladimír Sládek

V

Subsistenční strategie IV: industriální zemědělství

Vladimír Sládek

VI

Subsistenční strategie V: pastevci

Vladimír Sládek

VII

Člověk a adaptace na chlad

Vladimír Sládek

VIII

Adaptabilita v arktických zónách

Martin Hora

IX

Adaptabilita ve vysokých nadmořských zónách

Martin Hora

X

Adaptabilita na pouštích

Martin Hora

XI

Člověk a solární radiace

Martin Hora

XII

Člověk v blahobytu

Vladimír Sládek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK