PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biological engineering - Imaging biomolecular processes - a practical course - MB100P11
Anglický název: Biological engineering - Imaging biomolecular processes - a practical course
Český název: Biologické inženýrství - Zobrazení biomolekulárních procesů - praktický kurz
Zajišťuje: Sekce biologie (31-101)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [HT]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.
Mgr. Josef Lazar, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.
Mgr. Josef Lazar, Ph.D.
Anotace -
Kurz poskytuje praktické dovednosti v oblasti využití molekulárních sond
v biologickém mikroskopickém zobrazování. Studenti si vyzkoušejí
pozorování různých biomolekulárních procesů za využití molekulárních
sond a vhodných mikroskopických technik (od běžných po v současnosti
vyvíjené). Kurz je určen studentům s alespoň základními zkušenostmi s
optickou mikroskopií. Tento praktický kurz doplňuje teoretický kurz
MB100P09, avšak absolvování teoretického kurzu není podmínkou účasti.
Kurz probíhá formou blokové výuky
Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (14.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK