PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
4EU+ Molecular Probes in Biomedical Imaging - MB100P09
Anglický název: 4EU+ Molecular Probes in Biomedical Imaging
Český název: 4EU+ Molekulární sondy v biomedicínském zobrazování
Zajišťuje: Sekce biologie (31-101)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ano
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ano / 20
Kompetence: 4EU+ Flagship 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.
Mgr. Josef Lazar, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.
Mgr. Josef Lazar, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (09.05.2022)
Kurz předpokládá základní znalosti světelné fluorescenční mikroskopie, včetně přípravy preparátů a snímání
obrazu. Součástí kurzu bude příprava preparátů, výběr a aplikace mikroskopických technik Příkladové studie
budou obsahovat také data management, statistiku a přípravu obrazové přílohy pro publikační účely. Kurz bude
vyučován v angličtině.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (09.05.2022)

J. Lakowicz, Principles of fluorescence spectroscopy, Springer 2007

G. Jung, Fluorescent Proteins I and II, Springer 2011

Kianianmomeni, Optogenetics: Methods and Protocols, Springer 2016

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (09.05.2022)

Ke zkousce je treba pripravit zaverecny projekt, ktery bude zahrnovat nekolilk casti:

1. definovat otazky projektu

2. vybrat si jednu mikroskopickou techniku a software

3. pripravit teoretickou pipeline analyzy obrazu zvoleneho projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (09.05.2022)

Uvod, Data Management

Základní principy detekce molekulárních sond - optické (fluorescence, luminiscence, vibrační spektroskopie), spinové, radioaktivní, elektronmikroskopické, hmotnostně-spektrometrické, akusto-optické, AFM,NMR, CT

Specifika aplikací molekulárních sond - in vitro, ve fixovaných buňkách a tkáních, v živých buňkách a tkáních, v živých organismech; značení lipidů, bílkovin, nukleových kyselin; srovnání přístupů detekujících jednotlivé molekuly a soubory molekul

Principy značení - exogenní (afinitní, vč. imunodetekce, FlAsH/ReAsH, kovalentní (click-chemistry, fotoafinitní značení, chromobodies), hybridizace nukleových kyselin (DNA barcoding, DIANA), endogenní (geneticky kódované - přirozené a nepřirozené aminokyseliny)

Značení pro superrezoluční optickou mikroskopii - exogenní a genetické značení, vztah k principům optické superrezoluce

Fluorescentní proteiny - spektrální a další biofyzikální vlastnosti (struktura, reaktivita, maturace, fotokonverze, imunogenicita, FRET, tolerance modifikací), netradiční fluorescentní proteiny

Sebeznačící enzymy - dehalogenázy (HALO-tag), metyltransferázy a jiné alkyltransferázy (SNAP-tag, CLIP-tag)

Bioluminiscence - luciferiny a luciferázy, BRET, instrumentace

Ramanovské značky - příklady a limity využití v lineárních a nelineárních ramanovských technikách

Optogenetické přístupy - modulace membránového napětí, koncentrace iontů, buněčné lokalizace, molekulárních interakcí

Detekce aktivity neuronů - změny membránového napětí, změny koncentrace vápníku, sondy detekující neuropřenašeče, sondy aktivity G proteinové signalizace a dalších procesů

Značení v elektronové, kryoelektronové a kombinované mikroskopii a tomografii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK