PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
4EU+ Image analysis and data processing in superresolution microscopy: fairSIM and ThunderSTORM open source systems - MB100P04
Anglický název: 4EU+ Image analysis and data processing in superresolution microscopy: fairSIM and ThunderSTORM open source systems
Český název: 4EU+ Analýza obrazu a zpracování dat v superrezoluční mikroskopii:fairSIM a ThunderSTORM otevřený systém
Zajišťuje: Sekce biologie (31-101)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ano
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Iva Hůleová (20.02.2020)
Kurz představuje super-rezoluční mikroskopické techniky STORM a SIM. Teoretické základy mikroskopie doplňují praktická cvičení. Přednášky prezentují přední odborníci v oboru. Dvoudenní kurz s praktickou částí se intenzivně zaměřuje na analýzu obrazu v moderní super-rezoluční mikroskopii. Důraz je kladen na praktickou demonstraci technik analýzy obrazu. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zvolit správnou zobrazovací metodu, tak aby zodpověděla jejich výzkumné otázky, zvládnou přípravu vzorku a zpracování dat pro publikaci. Kurz bude vyučován v angličtině.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK