PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský projekt oboru Bioinformatika - MB100BP5
Anglický název: Bachelor project
Zajišťuje: Sekce biologie (31-101)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Neslučitelnost : MB100BP2
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (02.06.2015)

Prezentace dostupná na:

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarsky-projekt

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (02.06.2015)

Zápočet bude udělován za účast na semináři, a to vyučujícími semináře.

Pokud se z vážných důvodů (např. celosemestrové studium v zahraničí v rámci programu Erasmus) nemůžete zúčastnit zimního kurzu, je potřeba tuto skutečnost ohlásit garantovi studijního programu/oboru, který rozhodne o absolvování náhradní studijní povinnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK