PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie - L0091
Anglický název: Development Psychology
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Drahoňovský
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. (09.09.2021)
Předmět si klade za cíl uvést studenta do základů vývojové psychologie a provést jej prostřednictvím srozumitelného výkladu a vlastní praktické činnosti napříč celým životním cyklem člověka jakožto jedinečné a neopakovatelné lidské bytosti se svými biologickými, psychologickými, sociálními a spirituálními konstantami.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. (09.09.2021)

Témata:

1. předmět a metodologie vývojové psychologie

2. specifika jednotlivých období a fází lidského života

3. teorie psychického vývoje člověka

4. ohrožení psychického vývoje

5. aplikace poznatků vývojové psychologie v praxi

6. etické otázky vývojové psychologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. (09.09.2021)

Aktivní účast ve výuce, znalost povinné literatury a odpřednášené látky.

Garant kurzu si vyhrazuje právo přizpůsobit formu výuky a způsob zakončení předmětu - vždy s ohledem na nejlepší zájem zapsaných studentů - v závislosti na vývoji aktuální epidemiologické situace v souladu s pokyny vedení katedry, resp. fakulty (např. odpuštění fyzické přítomnosti, přechod do online prostoru pomocí preferovaného nástroje MS Teams, poskytování studijních materiálů v elektronické podobě, konzultace e-mailem etc.). Studenti budou o změnách vždy včas informováni.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. (19.09.2021)

Základní literatura:

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

Doporučená literatura:

ERIKSON, E.H. Osm věků člověka. Praha: Propsy, 1996.

ONDRUŠOVÁ, J., KRAHULCOVÁ, B. et al. Gerontologie pro sociální práci. Praha: Karolinum, 2019.

THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.

Rozšiřující literatura:

BERK, L.E. Development through the lifespan. Hoboken, NJ: Pearson Education, Inc., 2018.

FRANTIŠEK. Amoris laetitia. Radost z lásky. Postsynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině. Praha: Paulínky, 2016.

MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada, 2004.

ŘÍČAN, P. Cesta životem: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2006.

THOMAS, R.M., MICHEL, C. Théories du développement de l'enfant: études comparatives. Bruxelles: De Boeck Supérieur, 1994.

TEILHARD de CHARDIN, P. The Human Phenomenon. Brighton: Sussex Academic, 2003.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2015.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2015.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK