PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Duchovní hudba ve sborové praxi - KVAR123
Anglický název: Sacred music in choral practice
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. (09.07.2015)

Tento předmět seminárního typu má za cíl doplnit nabídku kurzů teologické fakulty o praktický vhled do duchovní hudby, a to prostřednictvím vlastních hudebních aktivit, tedy především sborového zpěvu. Při výběru repertoáru se bude dbát na pestrost, takže se neomezíme pouze na evropskou hudbu různých období a stylů, ale začleníme i spirituály a africké duchovní písně. Seminář nejen že bude rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti studentů, ale umožní jim rozhled po jednotlivých hudebních stylech a typech, a to i v mimoevropském kontextu. Navíc jim umožní zažít jedinečnou radost z aktivního provozování hudby a jejího sdílení s ostatními. Do budoucna se nabízí možnost spolupráce i s jinými českými a zahraničními sbory. Podmínkou zápočtu je pravidelná aktivní účast na zkouškách a na koncertních vystoupeních. Srdečně jsou zváni všichni, kdo rádi zpívají a umí se alespoň zběžně orientovat v notovém zápisu. Vítán je zejména tvořivý přístup a zkušenost zejména se sborovým zpěvem. Základem bude zpěv a capella, ale příležitostně budou včleněny i některé hudební nástroje. Předmět je i pro všechny, kteří již absolvovali oba kurzy a mají z nich zápočet, jinými slovy lze si jej zapsat opakovaně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. (09.07.2015)

Sborový zpěv doplňuje studium dějin umění tím, že poskytuje vhled do další významné složky umění, a to v praktické rovině, v pěvecké praxi. Prolíná se tak pohled na hudbu určitého stylového období s nabytými znalostmi z oblasti výtvarného umění a architektury. Rozvíjí tedy studenty po stránce obecně kulturní i z hlediska osobních pěveckých a potažmo i všeobecně hudebních schopností a dovedností. To je užitečné i pro studenty teologie, zejména bohosloví.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. (09.07.2015)

Studenti dostávají příslušnou sborovou literaturu na místě. Z hlediska praktického zaměření předmětu další odbornou literaturu není nutno uvádět.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. (09.07.2015)

Student získá zápočet, pokud se pravidelně účastní zkoušek a koncertních akcí sboru.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. (09.07.2015)

Nácvik skladeb, postupné osvojování všeho, čeho je třeba k jejich stylové interpretaci a v konečné fázi prezentace na koncertním vystoupení.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. (09.07.2015)

Základní pěvecké schopnosti a dovednosti a alespoň částečná orientace v notovém zápisu nebo/ a dobrá hudební paměť.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK